Bergensbanen stengt etter avsporing

Foto: mtlogistikk.no (bildet er tatt i en annen sammenheng)

CargNets Gt 5513 sporet i av natt av ved Tunga på Bergensbanen. Toget kjørte på en stein som hadde raset ut på linja.

Omfanget av opprydningen og når strekningen kan åpnes, er ikke kjent.

Foto: Tatt av Bane Nor og gjengitt i Bergens Tidende

Les mer saken på bt.no:

https://www.bt.no/direkte/trafikken-direkte/pinned/120270

 

 

Reklamer

Hector Rail får fortsette i Norge

 
«Hector Rail AB har satt i verk tiltak etter tilsyn om temaer som lastsikring/skifting, føreropplæring og oppfølging av avvik»

«SJT har under tidligere tilsyn identifisert alvorlige mangler hos Hector Rail AB, særlig knyttet til innkjøpte lastsikrings- og skiftetjenester, føreropplæring og oppfølging av avvik. Virksomheten har etterpå redegjort for en del iverksatte og planlagte tiltak. Nå har SJT gjennomført et nytt tilsyn for å undersøke hvordan noen av tiltakene er iverksatt i praksis. I tillegg ville SJT undersøke om utvalgte elementer av den operative driften er sikkerhetsmessig forsvarlig i en periode hvor Hector Rail arbeider med å gjennomføre ytterligere tiltak.»

«Intervjuer og uønskede hendelser»

«Tilsynet baserte seg på intervjuer med fem førere og en gjennomgang av innrapporterte uønskede hendelser. Basert på intervjuene fant ikke SJT grunn til å anta at det er kritiske sikkerhetsutfordringer knyttet til»:

  • «eksisterende føreres faktiske kompetanse
  • manglende innrapporteringer av alvorlige jernbanehendelser
  • utførelse av skifting og lastsikring»

Les tilsynsrapporten om Hector Rail her

Grenland Rail med overskudd også i 2017

 

Grenland Rails regnskap for 2017 er nå godkjent. Tallene viser en omsetning på drøye 90 millioner NOK, noe som er omtrent på linje med 2016. Marginene er dog noe svekket i forhold til 2016 som ga ett overskudd på 9,7 millioner. I 2016 regnskapet skjuler det seg i tillegg ett tap på over 5 millioner ifm konkursen i Rush Rail.

Selv om 2017 ga en liten økning i omsetningen, sank overskuddet til 6,7 millioner. Dette må man kanskje også forvente da selskapets omsetning etter hvert baserer seg mer og mer på regulær godstogs-produksjon og ikke så mye på entreprenør og prosjektvirksomhet. Dette er som kjent en mer usikker bransje. Men for all del; Grenland Rail fremstår fortsatt økonomisk som ett bunnsolid jernbaneselskap.

Selskapet tok i løpet 2017 en del grep for å øke marginene. Det skal bli interessant å se hvordan disse gjør utslag i 2018. I løpet av inneværende år skal Grenland Rail også i gang med flere spenstige prosjekt. Blant annet er selskapet involvert i transporten av malm fra Pajala, som starter opp i august. Grenland Rail har også inngått avtale med Forsvaret, og den første av flere utfordringer kommer under militærøvelsene til høsten.

Sjekk ut regnskapene til Grenland Rail her;

https://www.proff.no/selskap/grenland-rail-as/skien/transport/Z0I40VQ5

Les mer om Grenland Rail i linkene under:

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/10/grenland-rail-og-green-cargo-forlenger-med-moelven/

https://railway2016.wordpress.com/2017/08/30/grenland-kjoper-flere-tulipaner/

https://railway2016.wordpress.com/2018/03/12/railcare-t-skal-kjore-malm-til-narvik/

https://railway2016.wordpress.com/2017/09/19/nytt-liv-for-northland-gruva-i-pajala/

 

Stabilt høy sikkerhet på jernbane i Norge

Statens Jernbanetilsyns årsrapport for 2017 er nå klar.

Under følger ett utdrag fra rapporten;

«Sikkerheten på jernbane, T-bane og trikk i Norge er god, og fremdeles blant de beste i Europa. Norge har gjennom flere år vært et av landene i Europa med færrest drepte og alvorlig skadde per kjørte togkilometer. Nesten alle som omkommer blir påkjørt av tog, T-bane eller trikk. De siste 11 årene har ingen passasjerer omkommet i ulykker med jernbane. SJT fikk innrapportert nesten 20.000 uønskede jernbanehendelser på det nasjonale nettet i 2017, men bare cirka fem prosent av disse er alvorlige hendelser eller ulykker.»

Last ned hele årsrapporten:

Årsrapport 2017, SJT

Oceanwood kjøper Norske Skog

 

Etter at Norske Skogindustrier ASA meldte oppbud i desember 2017, ble det satt i gang en auksjonsprosess rundt datterselskapet Norske Skog AS, som kontrollerer alle fabrikkene i konsernet.

Det er nå klart at Oceanwood kjøper alle aksjene i Norske Skog AS for 2,27 milliarder kroner. Dermed ble det ikke norsk eierskap, som mange nok håpet på.

Norske Skog benytter betydelige mengder jernbanetransport i sine logistikkoperasjoner. Selskapet står på kundelista til både CargoNet, Green Cargo og Grenland Rail.

Les hele saken på E24 her:

https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/kjoeper-norske-skogs-fabrikker/24325803

 

Dramatisk for Green Cargo Norge

Green Cargo Norge har en minus på 18 millioner så langt i 2018. Tallene for 2017 er ikke klare,  men det forventes ett betydelig underskudd.

Moderselskapet tar nå grep om utviklingen, og setter inn sjef for lokavdelingen i Green Cargo, Bengt Fors, som ny VD i Norge. Kjell Owrehagen går av.

Alle midler tas nå i bruk for å kutte kostnader. Green Cargo har nå satt som absolutt krav at det norske datterselskapet må gå i null innen årsskiftet.

Les mer om Bengt Fors;

http://www.greencargo.com/sv/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/bengt-fors-lokchef/

 

Tøff start på året for Green Cargo

Green Cargo fikk ett hardt møte med vinteren. Snø og kulde har gitt omfattende driftsforstyrrelser, noe som har påvirket resultatene negativt for selskapet i første kvartal. Underskuddet i perioden er på hele 69 millioner SEK, etter skatt. Selv om været i januar og februar får noe skylden, erkjenner også selskapet at transportvolumene har gått ned jamfør samme periode i 2017. Green Cargo Norge omtales ikke denne gangen direkte som en påvirkning i det negative resultatet.

Det blir naturligvis spennende å se hvordan tømmerkjøringen for Saugbruks i Halden vil påvirke bunnlinjen for det norske datterselskapet.

På den positive siden, regner selskapet opp at det er skrevet nye transportavtaler til en verdi av 168 millioner SEK.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.mynewsdesk.com/se/greencargo/pressreleases/delaarsrapport-q1-utmanande-start-paa-aaret-har-paaverkat-resultatet-negativt-2486520

Kvartalsrapporten fra Green Cargo kan lastes ned her:

Kvartalsrapport 1.2018, Green Cargo

Foto: GC losser tømmer på Kasa

Green Cargo-tog evakuert i Gravhalsen

 

Lokomotivføreren på Gt 4844 evakuerte onsdag kveld toget inne i Gravhalstunnelen etter mistanke om branntilløp. Lokomotivføreren tok seg til fots seg inn til Myrdal st.

Togleder i Bergen meldte kl. 22.25 at situasjonen var under kontroll. Ingen brann i lokomotivet. Toget ble trukket inn til Myrdal.

Les omtale av saken i Bergens Tidende:

https://www.bt.no/direkte/krim/pinned/119480

Les mer om den 5311 meter lange Gravhalstunnelen på Bergensbanen:

https://no.wikipedia.org/wiki/Gravhalstunnelen

 

Mer Transmontana til Green Cargo

 

Green Cargo skriver i dag i en pressemelding at de bestiller ytterligere 6 Transmontana-lokomotiver fra Softronic.

De 2 første lokomotivene Green Cargo bestilte fra Softronic ventes å komme i drift i august 2018.

Utdrag fra pressemeldingen;

«I juli 2017 tog Green Cargo beslut om att stärka fordonsflottan och köpa två nya Transmontana-lok. Dessa kommer gå i trafik under hösten 2018. Som en del av företagets fordonsstrategi och för att möta kundernas behov har Green Cargo nu beslutat att signera ytterligare ett avtal med Softronic och investera i ytterligare sex lok.»

Les hele pressemeldingen her:

http://www.mynewsdesk.com/se/greencargo/pressreleases/green-cargo-investerar-i-ytterligare-sexaxliga-lok-2480639

Les mer om Softronic og Transmontana-lokomotivene på deres hjemmeside:

https://www.softronic.ro/engb-locomotive-transmontana.html

 

Aldri mer 4. januar!

Foto: NRK

Åsta. 4. januar 2000. Kl. 13.12.35.

Det nye århundret er knapt kommet i gang. Den 4. januar 2000 kolliderer tog 2369 og 2302 mellom Rustad og Rena. En av de verste togulykkene i moderne tid er ett faktum. 19 mennesker omkommer, inkludert 2 lokomotivførere og 1 konduktør. 67 mennesker overlever. Alle som er involvert i ulykken, så vel som redningsmannskaper, er merket for livet.

Kritikken fra Ulykkeskommisjonen var nådeløs. Under følger ett utdrag av konklusjonen;

«Jernbaneverket burde ha foretatt flere risikoanalyser de siste år på bakgrunn av de endringer som ble foretatt og som hadde konsekvenser for sikkerheten. Videre burde en risikoanalyse av sikkerhetsnivået på den enkelte banestrekning, også Rørosbanen, vært gjennomført. En slik analyse ville vist at sikkerhetsnivået på Rørosbanen var svært mangelfullt.  Uansett den direkte årsak til at nordgående tog 2369 feilaktig passerte utkjørssignalet på Rudstad stasjon 4. januar 2000, har gjennomgangen av årsakene til at en slik passering i det hele tatt fikk skje, og at situasjonen ikke tidligere ble oppdaget og stanset, vist en grunnleggende mangel på systematisk tilnærming i sikkerhetsspørsmål. Spesielt er dette tilfellet for Jernbaneverket som skal påse at den totale sikkerheten på en banestrekning er akseptabel.

På tidspunktet for Åsta-ulykken hadde man på Rørosbanen i praksis INGEN barrierer mot menneskelige feil. Ulykkeskommisjonens formulering om «at ulykken relativt enkelt kunne vært unngått», må være tung å bære for de pårørende.

Nå skal samme organisasjon, med nytt navn riktig nok, legge ned togledersentralen på Hamar UTEN forutgående risikoanalyse. BaneNor mener at man først skal fatte beslutningen om nedleggelse, for så å foreta risikoanalysen. I historiens lys fremstår dette nærmest som ufattelig.

Man skal heller ikke glemme at det er samme organisasjon som bygget ut sikringsanlegg langs Nordlandsbanen for nærmere 1 milliard norske kroner. Sikringsanlegg som måtte plukkes ned igjen, pga manglende sikkerhetsgodkjenning.

Man må jo stille spørsmålet: Har man hos BaneNor ingen evne til å lære av historien?

Akkurat som «Aldri mer 9.april» var ett uttrykk som styrte mye av vår gjøren og laden i årene etter andre verdenskrig, bør BaneNor legge uttrykket «Aldri mer 4.januar» til grunn for alle sine sikkerhetsvurderinger.

For det finnes ikke rom for ytterligere «4. januar».  

Les om sikkerhetsbekymringene rundt nedleggelsen på Hamar:

https://delta.no/aktuelt/norsk-toglederforening-i-delta-bekymret-for-togsikkerheten

Les om Åsta-ulykken:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/togulykken-paa-aasta/bedoevet-inn-i-doeden/a/8838757/

Last ned rapporten etter Åsta-ulykken her:

Hovedrapport