Godsmengden på jernbane øker

 

Statistisk Sentralbyrå har nå lagt ut tallene for jernbanetransport i 2017.

«I 2017 utgjorde godsmengden frakta på tog i Norge nesten 35 millioner tonn, 2,9 prosent mer enn i 2016.»

Tallene er hyggelig lesning, selv om persontrafikken på jernbane hadde en tilbakegang på 1 % i 2017.

Tømmer og flis er naturligvis en sterk bidragsyter i økningen på 2,9 %. Godsoperatørene på norske spor sliter dog stadig med å oppnå den leveringsdyktigheten som transportkjøperne i 2018 forventer. Det finnes fortsatt betydelige mengder gods på veiene som enkelt kunne vært overført til jernbane. Det er ikke bare snakk om pris eller konkurranse fra øst. Mange transportkjøpere signaliserer at de ikke tørr legge hele sine volumer på jernbane, da dette oppleves som usikkert.

Og nettopp her ligger utfordringene for jernbanen i årene som kommer. Skal man oppnå økonomisk levedyktige betingelser for godstransport på jernbane, må man etablere en leveringspresisjon som har tillit hos transportkjøperne. Dette er naturligvis svært utfordrende i ett land hvor omkjøringsmulighetene på jernbane er nærmest ikke-eksiterende.

Les hele saken på sidene til SSB:

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/mer-gods-pa-norske-skinner

 

 

Reklamer

Testingen av de nye Flytog-settene er i gang

 

I 2015 bestilte Flytoget 8 nye togsett fra den spanske produsenten CAF. Investeringen ligger i størrelsesorden 1 milliard NOK. Det norske Oljefondet er for øvrig tredje største eier i CAF.

De første togsettene er nå klare for testing. Test/prøvekjøringene skal gjøres på den tsjekkiske testbanen Cherhenice Ring.

Testingen omtales på nettstedet Railcolornews.com:

http://railcolornews.com/2018/06/01/no-the-future-is-here-the-new-flytoget-arrives-in-velim/

Noen flere bilder fra Railwaygazette og Railcolor:

 

 

Hector Rail får fortsette i Norge

 
«Hector Rail AB har satt i verk tiltak etter tilsyn om temaer som lastsikring/skifting, føreropplæring og oppfølging av avvik»

«SJT har under tidligere tilsyn identifisert alvorlige mangler hos Hector Rail AB, særlig knyttet til innkjøpte lastsikrings- og skiftetjenester, føreropplæring og oppfølging av avvik. Virksomheten har etterpå redegjort for en del iverksatte og planlagte tiltak. Nå har SJT gjennomført et nytt tilsyn for å undersøke hvordan noen av tiltakene er iverksatt i praksis. I tillegg ville SJT undersøke om utvalgte elementer av den operative driften er sikkerhetsmessig forsvarlig i en periode hvor Hector Rail arbeider med å gjennomføre ytterligere tiltak.»

«Intervjuer og uønskede hendelser»

«Tilsynet baserte seg på intervjuer med fem førere og en gjennomgang av innrapporterte uønskede hendelser. Basert på intervjuene fant ikke SJT grunn til å anta at det er kritiske sikkerhetsutfordringer knyttet til»:

  • «eksisterende føreres faktiske kompetanse
  • manglende innrapporteringer av alvorlige jernbanehendelser
  • utførelse av skifting og lastsikring»

Les tilsynsrapporten om Hector Rail her

Grenland Rail med overskudd også i 2017

 

Grenland Rails regnskap for 2017 er nå godkjent. Tallene viser en omsetning på drøye 90 millioner NOK, noe som er omtrent på linje med 2016. Marginene er dog noe svekket i forhold til 2016 som ga ett overskudd på 9,7 millioner. I 2016 regnskapet skjuler det seg i tillegg ett tap på over 5 millioner ifm konkursen i Rush Rail.

Selv om 2017 ga en liten økning i omsetningen, sank overskuddet til 6,7 millioner. Dette må man kanskje også forvente da selskapets omsetning etter hvert baserer seg mer og mer på regulær godstogs-produksjon og ikke så mye på entreprenør og prosjektvirksomhet. Dette er som kjent en mer usikker bransje. Men for all del; Grenland Rail fremstår fortsatt økonomisk som ett bunnsolid jernbaneselskap.

Selskapet tok i løpet 2017 en del grep for å øke marginene. Det skal bli interessant å se hvordan disse gjør utslag i 2018. I løpet av inneværende år skal Grenland Rail også i gang med flere spenstige prosjekt. Blant annet er selskapet involvert i transporten av malm fra Pajala, som starter opp i august. Grenland Rail har også inngått avtale med Forsvaret, og den første av flere utfordringer kommer under militærøvelsene til høsten.

Sjekk ut regnskapene til Grenland Rail her;

https://www.proff.no/selskap/grenland-rail-as/skien/transport/Z0I40VQ5

Les mer om Grenland Rail i linkene under:

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/10/grenland-rail-og-green-cargo-forlenger-med-moelven/

https://railway2016.wordpress.com/2017/08/30/grenland-kjoper-flere-tulipaner/

https://railway2016.wordpress.com/2018/03/12/railcare-t-skal-kjore-malm-til-narvik/

https://railway2016.wordpress.com/2017/09/19/nytt-liv-for-northland-gruva-i-pajala/

 

Stabilt høy sikkerhet på jernbane i Norge

Statens Jernbanetilsyns årsrapport for 2017 er nå klar.

Under følger ett utdrag fra rapporten;

«Sikkerheten på jernbane, T-bane og trikk i Norge er god, og fremdeles blant de beste i Europa. Norge har gjennom flere år vært et av landene i Europa med færrest drepte og alvorlig skadde per kjørte togkilometer. Nesten alle som omkommer blir påkjørt av tog, T-bane eller trikk. De siste 11 årene har ingen passasjerer omkommet i ulykker med jernbane. SJT fikk innrapportert nesten 20.000 uønskede jernbanehendelser på det nasjonale nettet i 2017, men bare cirka fem prosent av disse er alvorlige hendelser eller ulykker.»

Last ned hele årsrapporten:

Årsrapport 2017, SJT

Oceanwood kjøper Norske Skog

 

Etter at Norske Skogindustrier ASA meldte oppbud i desember 2017, ble det satt i gang en auksjonsprosess rundt datterselskapet Norske Skog AS, som kontrollerer alle fabrikkene i konsernet.

Det er nå klart at Oceanwood kjøper alle aksjene i Norske Skog AS for 2,27 milliarder kroner. Dermed ble det ikke norsk eierskap, som mange nok håpet på.

Norske Skog benytter betydelige mengder jernbanetransport i sine logistikkoperasjoner. Selskapet står på kundelista til både CargoNet, Green Cargo og Grenland Rail.

Les hele saken på E24 her:

https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/kjoeper-norske-skogs-fabrikker/24325803

 

Dramatisk for Green Cargo Norge

Green Cargo Norge har en minus på 18 millioner så langt i 2018. Tallene for 2017 er ikke klare,  men det forventes ett betydelig underskudd.

Moderselskapet tar nå grep om utviklingen, og setter inn sjef for lokavdelingen i Green Cargo, Bengt Fors, som ny VD i Norge. Kjell Owrehagen går av.

Alle midler tas nå i bruk for å kutte kostnader. Green Cargo har nå satt som absolutt krav at det norske datterselskapet må gå i null innen årsskiftet.

Les mer om Bengt Fors;

http://www.greencargo.com/sv/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/bengt-fors-lokchef/

 

Tøff start på året for Green Cargo

Green Cargo fikk ett hardt møte med vinteren. Snø og kulde har gitt omfattende driftsforstyrrelser, noe som har påvirket resultatene negativt for selskapet i første kvartal. Underskuddet i perioden er på hele 69 millioner SEK, etter skatt. Selv om været i januar og februar får noe skylden, erkjenner også selskapet at transportvolumene har gått ned jamfør samme periode i 2017. Green Cargo Norge omtales ikke denne gangen direkte som en påvirkning i det negative resultatet.

Det blir naturligvis spennende å se hvordan tømmerkjøringen for Saugbruks i Halden vil påvirke bunnlinjen for det norske datterselskapet.

På den positive siden, regner selskapet opp at det er skrevet nye transportavtaler til en verdi av 168 millioner SEK.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.mynewsdesk.com/se/greencargo/pressreleases/delaarsrapport-q1-utmanande-start-paa-aaret-har-paaverkat-resultatet-negativt-2486520

Kvartalsrapporten fra Green Cargo kan lastes ned her:

Kvartalsrapport 1.2018, Green Cargo

Foto: GC losser tømmer på Kasa

Green Cargo-tog evakuert i Gravhalsen

 

Lokomotivføreren på Gt 4844 evakuerte onsdag kveld toget inne i Gravhalstunnelen etter mistanke om branntilløp. Lokomotivføreren tok seg til fots seg inn til Myrdal st.

Togleder i Bergen meldte kl. 22.25 at situasjonen var under kontroll. Ingen brann i lokomotivet. Toget ble trukket inn til Myrdal.

Les omtale av saken i Bergens Tidende:

https://www.bt.no/direkte/krim/pinned/119480

Les mer om den 5311 meter lange Gravhalstunnelen på Bergensbanen:

https://no.wikipedia.org/wiki/Gravhalstunnelen