Tidenes største logistikkavtale i Norge forlenges

I 2013 inngikk Bring og Statoil en omfattende logistikkavtale som omfattet både transport- og spedisjonstjenester over hele verden. Avtalen var den gang tidenes største logistikkavtale i Norge. Rammeavtalen hadde en løpetid på 3 år, og fornøyes altså nå med ytterligere 3 år. Avtalen har en verdi på ca. 470 millioner NOK over disse 3 årene.

Bring er også en av landets største kjøpere av transporttjenester på jernbane.

Les mer om saken her:

http://www.mtlogistikk.no/index.php/godstransport/gods-artikler/item/5390-forlenger-norges-storste-avtale

Field          Statoil

 

Les mer om Statoil:

http://www.statoil.com/no/Pages/default.aspx

Les mer om Bring:

http://www.bring.com/all-of-bring/products-and-services/cargo

 

 

Reklamer

Tyskland satser på hydrogen

Alstom er ett verdenomspennende konsern, og leverer mye forskjellig til jernbanesektoren. De produserer også togsett for forstadsbaner, og har levert sett til en rekke land i Europa. Deriblant Sverige.

Alstom skal nå levere ca. 50 Coradia-togsett til Tyskland, hvor fremdrift skal besørges av hydrogen. Man skal i første omgang teste hydrogen-togsett mellom Baden og Württemberg fra 2018. Blir testene vellykket, satser man på fullskala drift fra 2021. Utfordringene ligger blant annet i at de mengder hydrogen man må bringe med seg, tar stor plass.

Diverse medier har de senere dagene spekulert i om togsett drevet med hydrogen, kan være aktuelle i Norge. Det kan de naturligvis, men først er det noen utfordringer som må løses. Videre er både Rørosbanen, Nordlandsbanen og Raumabanen nevnt som mulige plasser for å benytte slike sett.

Det ville dog være en stor feil om nå fokuset blir vridd vekk fra mulighetene for elektrifisering av de nevnte banestrekninger. Godstrafikken på jernbane trenger snarest en alternativ korridor mellom Oslo og Trondheim, og elektrifisering av Rørosbanen er absolutt nødvendig i nær fremtid.

Norge bør i første rekke satse på elektrifisering av sitt jernbanenett. Dernest kan man se om togsett med hydrogen-drift kan være noe for små sidebaner i fremtiden.

Les mer om saken her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Jernbanen-Hydrogentog-kan-erstatte-dieseltog-i-Norge-8409331.html

Les mer om Alstom her:

http://www.alstom.com/nordics/

Les mer om hydrogen som drivstoff:

http://www.hydrogen.no/

Bilderesultat for alstom norge

Foto: Kasper Dudzik. Tillberga 20090824. Alstom provkšr SkŒnetrafikens nya pŒgatŒg X61.

 

 

Cargonet underveis med Bama’s Påsketog

Cargonets ekstratog til Bergen for Bama Logistikk, Gt 8101, gikk om lag 15 minutter forsinket fra Alnabru på 1. Påskedag. Toget hadde rute fra Alnabru kl. 1513. Cargonet var dog noe sene med lokene ned på togstammen.

Toget hadde plass til 22 semitraller, og Bama Logistikk fylte 16 av disse med egne traller. Resterende 6 plasser ble solgt til samarbeidspartnere. Med normalt lass av frukt og grønt, gir dette en tilkoblet togvekt på rundt 1000 tonn.

Vi får håpe at Bama Logistikk følger opp suksessen, og bestiller nytt tog 1.pinsedag……

Videre kan man også håpe at andre transportører følger Bama Logistikks eksempel og kjøper tog når det er muligheter og plass for dette. Ingen tvil om at Bama velger denne løsningen vel så mye på grunn av økonomi, som av miljøhensyn. Konklusjonen er at her klarer Cargonet å levere en tjeneste som prismessig kan konkurrere med veitransporten.

Som man kan se på bildet av Gt 8101, har Cargolinks tidligere lok fått nye arbeidsoppgaver hos Cargonet.

Gt 8101

 

Hector Rail setter fartsrekord i Danmark

Natten mellom 21. og 22. mars satte Hector Rail fartsrekord for tog i Danmark. Den nye rekorden er 235.8 km/h, og ble satt da Hector Rail trakk ett testtog for Bane Danmark over Storebelt.

Hector Rail skriver på sine nettsider at de har som mål å løfte jernbanen til nye høyder, og at fartsrekorden er med på å visualisere dette.

Les mer på Hector Rails nettside:

http://www.hectorrail.com/latest_06.asp?sida=2&um=1&id=946

HECTORRAIL

BM 69A er historie

Etter nærmere 50 år med aktiv tjeneste hos NSB er nå de siste 69A-settene utrangert. De 15 settene i A-serien ble produsert i årene 1970 – 71.

69A-settene avløste BM 65 og BM 67 i lokaltrafikken rundt Oslo på begynnelsen 70-tallet. Dette medførte en betydelig reduksjon i kjøretid og ett kvantesprang for kollektivtrafikken rundt storbyene.

Les om BM 69 på Wikipedia:

https://no.wikipedia.org/wiki/NSB_type_69#69A

Utrangeringen kommenteres også på nettsidene til For Jernbane:

http://jernbane.no/visjon/p/de-siste-69a-settene-utrangert-i-dag?ctl=Details&neID=18861&mid=15352

Green Cargo i gang som planlagt

Green Cargo startet opp sin nye satsing Norge som planlagt den 20.mars, og skriver følgende i en pressemelding i dag:

«Green Cargos första tåg från Alnabru, Oslo till Bergen avgick söndagen den 20 mars enligt tidtabell. Tåget var fullt till 100 procent med gods från de stora norska företagen.

Den 29 mars kommer Green Cargo utöka sitt erbjudande ytterligare till att även omfatta dagliga avgångar från Alnabru till Trondheim, Stavanger samt Åndalsnes. 

– Det är glädjande att vårt första tåg går helt enligt plan, säger Green Cargos Koncernchef Jan Kilström. Vi är också stolta att vi på mindre än sex veckor kunnat tillgodose den norska marknadens behov på tillförlitliga och effektiva tågtransporter, bara ett dygn efter att Cargolinks trafik upphört. Vårt mål är att trafikera sträckan Bergen och Trondheim med dubbla turer per dygn vilket vi har en pågående intensiv dialog om med Jernbaneverket.

Green Cargos tidigare besked om att utöka sin verksamhet i Norge i samband med nedläggningen av Cargolink mottogs mycket positivt av norska marknaden och har genererat mycket uppmärksamhet i norsk media.»

Les mer om Green Cargo her:

http://www.greencargo.com/sv/

Green Cargos oppstart omtales også på mtlogistikk.no:

http://www.mtlogistikk.no/index.php/godstransport/gods-artikler/item/5382-toger-inn-i-pasken

 

Fører av PostNord-vogntog omkom på E134

Selv om PostNord har mye gods som går med jernbane, benytter de også vegnettet til fremføring av betydelige mengder.

I Sør-Norge er fjellovergangene Øst-Vest en utfordring som koster logistikkselskapene store summer hvert år. Vinteren er naturligvis den verste tiden. Det er ett stort antall vogntog som finner sitt endelikt på E134 over Haukeli hvert år.

Torsdag morgen krevde E134 nok ett menneskeliv. Den 59-årige føreren mistet livet da ett av PostNord sine vogntog kjørte av veien ved Fjæra i enden av Åkrafjorden. Årsaken er ikke kjent, men ulykkesstedet ligger omtrent der man slutter å salte før E134 stiger opp mot fjellet. Føreren var opprinnelig fra Slovakia, men bosatt i Morgedal.

Les mer om saken her:

http://www.nrk.no/hordaland/59-aring-omkom_-vil-finne-ut-om-vegen-var-for-darleg-salta-1.12859833

Vogntog velta i Etne

Cargonet kjører eget Påsketog for Bama Logistikk

Bama Logistikk AS er store på transport av næringsmidler. Selskapet har sitt utspring i Sandvik Transport fra Notodden, og er i dag eid 51 % av Bama Gruppen. Resterende er eid av Runar Bakken og Karl Isak Næssen. Begge fra Telemark.

Selskapet er spesielt store på strekningen Oslo – Bergen og Oslo – Stavanger. Bama Logistikk kjøper til daglig mye plass i Cargonets tog på de nevnte strekningene. Ut av Oslo går det mye i frukt og grønt, mens på retursiden har Bama Logistikk de siste årene tatt stadig større deler av fisketransporteren som går til Østlandet fra områdene rundt Stavanger og Bergen.

Bama Logistikk har svært stort volum på dager som 1. juledag og 1.påskedag. Disse dagene har det tradisjonelt gått lite tog. Denne gangen har derfor Bama Logistikk bestilt eget tog til Bergen på 1. påskedag. Toget returnerer til Alnabru mandag formiddag. Det er Cargonet som har fått oppdraget.

Les mer om Bama Logistikk her:

http://bamalogistikk.no/

 

Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Jernbaneverket

Riksrevisjonen har hatt en gjennomgang av hvilken effekt samfunnet får av de enorme beløp som nå investeres i jernbane-infrastruktur. Ikke så mye, viser det seg. Riksrevisjonen beskylder Jernbaneverket regelrett for å fare med løgn.

Aftenposten skriver følgende i kveld:

«I en knallhard rapport som legges frem tirsdag ettermiddag kritiserer Riksrevisjonen Jernbaneverkets arbeid med vedlikehold på jernbanen, punkt for punkt.

Riksrevisjonen har undersøkt Jernbaneverkets innsats fra 2006 til og med desember 2015.

Dette er hovedanklagene mot Jernbaneverket og ledelsen her:

  • Det er feil at de store summene som gjennom flere år nå er bevilget til vedlikehold på jernbanen har gitt bedre punktlighet og bedre «oppetid».
  • Riksrevisjonen er svært lite imponert av effekten av de store pengesummene.
  • Til tross for at svært mange forsinkelser skyldes feil på signalanlegg har Jernbaneverket IKKE prioritert vedlikehold av disse anleggene i perioden 2006-2014.
  • Jernbaneverket (JBV) klarer heller ikke måle effekten av vedlikeholdsarbeidet, noe som gjør at Stortinget får feil informasjon om tilstanden på jernbanen.
  • Vedlikeholdsarbeidet er preget av nødhjelp, arbeid der behovene er mest akutte.
  • JBV mangler en langsiktig plan for vedlikehold.
  • De lokale banesjefene har god kunnskap om tilstanden på sin strekning. Men når de hver for seg lager ulike type planer, og rapporterer på forskjellige måter oppover i systemet, får ikke ledelsen oversikten.
  • Ledelsen i JBV har i liten grad evnet å få til en forbedringskultur og sørget for bedre kvalitet på rapporteringen. Ledelsen har heller ikke tatt fatt i rapportene de selv har fått laget, rapporter som har presentert konkrete tiltak for forbedringer.
  • Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet som utføres preges Jernbaneverkets kultur av manglende nøyaktighet.»

Les hele saken her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-Jernbanen-har-hatt-liten-effekt-8394465.html?xtatc=INT-58-%5B6%5D

Jernbaneverket logo