Ny tariffavtale for lokomotivførere i Sverige

Mange av lokførerne i Sverige er organisert i SEKO. Arbeidsgiverorganisasjonen ALMEGA og arbeidstagerorganisasjonen SEKO har inngått en ny sentralavtale som sikrer lokomotivførerne en lønnsvekst på 2,38 %.

Både Green Cargo AB og SJ er medlemmer av Almega.

Les hele saken her:

http://seko.se/Aktuellt/Nyheter/2016/April/Seko-har-tecknat-ett-nytt-centralt-avtal-for-spartrafikbranschen/

Les om SEKO her:

http://seko.se/

Les om ALMEGA her:

https://www.almega.se/

SJ-logo-DFDF824087-seeklogo_com                  Logo Green Cargo                SEKO

 

Reklamer

Green Cargo sporet av i Malmø sist natt

Green Cargo skriver i en pressemelding at man sporet av på driftsbanegården i Malmø sist natt:

«Tidigt i morse, runt klockan 04.00, hade vi en vagnurspårning på Malmö rangerbangård, säger Håkan Sjöström, Trafiksäkerhetschef Green Cargo. Urspårningen skedde i en låg hastighet, under 20 km/h och berodde på ett fel som uppstod när vagnarna skulle bromsas in i samband med rangeringen. Den urspårade vagnen fick små hjulskador, fortsätter Håkan Sjöström. Vår prognos är att vagnarna är bärgade under förmiddagen och att verksamheten snart är igång igen. Vi utvärderar alltid våra urspåringar och olyckor och vi kommer också tillsammans med Trafikverket och Räddningstjänsten utvärdera det som inträffat.»

Pressemeldingen vil etterhvert legges ut i sin helhet på Green Cargos nettsider:

http://www.greencargo.com/sv/pressrum/pressmeddelanden/

image

Kampen om ruteleier og sporplass tilspisser seg

I forbindelse med fordelingen av ruteleier og sporplass på terminalene, ligger det denne høsten ann til skikkelig bikkje-slagsmål mellom godstog-operatørene.

I offentlig kommunikasjon ser vi allerede konturene av opphetet stemning mellom Cargonet og Green Cargo. Da Cargolink offisielt sa fra seg sin sportilgang, prøvde Jernbaneverket å tildele den ledige kapasiteten mellom aktørene som hadde ett dokumentert behov. Green Cargo er svært misfornøyd med noe av tildelingen etter Cargolinks bortfall, og har hyret inn Advokatfirmaet Thommessen AS. Jernbaneverkets tildeling er allerede klaget inn for Statens Jernbanetilsyn.

Tilsynet har avkrevd all dokumentasjon fra Jernbaneverket ifm tildelingen etter Cargolinks bortfall. I kjent stil opererer de med svært korte frister, så det er tydelig at SJT prioriterer saken.

I Norge har vi ikke tidligere hatt to så sterke aktører i godstog-markedet. Cargolink var på mange måter «lillebror», og har måttet føye seg på mange områder. Helt uoffisielt naturligvis……

Nå er situasjonen derimot kapitalt endret: det er lite trolig at Green Cargo kommer til å sitte stille og akseptere å bli behandlet som ett «hår i suppa». Mye tyder på at Green Cargo ikke har tenkt å slå seg til ro med dagens størrelse på sin togproduksjon i Norge.

Ikke minst kommer det til å bli betydelig friksjon mellom partene hva angår bl.a. lastespor på Alnabru. Velplasserte kilder sier at Green Cargo ønsker seg større plass enn dagens spor C8 – C16, og har søkt om å få benytte ytterligere to spor. Man kan vel se for seg at Cargonet ikke gir fra seg disse uten kamp.

I Bergen og Trondheim sliter man også allerede med plassen.

En foreløpig skisse til rutefordeling og sporplass, fra ruteendring i desember, foreligger. Partene kvesser nå blyantene, og det vil nok bli betydelig med brevskriving og møteaktivitet i ukene som kommer.

Logo Green Cargo                                   Logo 2, Cargonet

Nytt Bama-tog til Bergen i Pinsen

Bama Logistikk velger også nå i Pinsen å kjøpe eget tog til Bergen. Igjen er det Cargonet som er leverandør.

Daglig leder i Bama Logistikk sier følgende til mtlogistikk.no:

– Vår målsetting er å legge 60 prosent av fremføringen av våre transporter over til tog. Da er det en forutsetning å ha gode alternativer også i høytider, sier daglig leder, Runar Bakken, i Bama Logistikk.

Bakken og Bama Logistikk har over flere år hatt ett tett samarbeid med Cargonet:

Bakken er veldig fornøyd med tilbudet til Cargonet, som gjør at han kan frakte enda mer på tog også i hverdagen.

Les hele saken:

http://www.mtlogistikk.no/index.php/godstransport/gods-artikler/item/5461-sjomat-og-frukt-ekspressen

Bama hell-tog                                               Logo 2, Cargonet

CD Cargo kjøper Vectron av Siemens

Det tsjekkiske godsselskapet CD Cargo har bestilt 5 stk Vectron av Siemens. CD Cargo ble etablert i 2007, da det tsjekkiske statseide jernbaneselskapet CD skilte ut sin godsdivisjon.

Det første loket skal etter planen leveres allerede i juni 2016.

Som kjent har også CargoNet hatt Vectron-lok på prøvekjøring her i Norge.

Les mer om leveransen her:

http://www.railway-technology.com/news/newsczech-rail-company-d-cargo-orders-five-vectron-locomotives-4865884

Eller her:

http://www.jarnvagsnyheter.se/2016/04/d-cargo-levererar-till-siemens

 

Das tschechische Schienengüterverkehrsunternehmen ČD Cargo hat bei Siemens fünf Lokomotiven vom Typ Vectron MS bestellt. Der Betrieb der Multisystem-Lokomotiven ist in allen Nachbarländern der Tschechischen Republik sowie in Ungarn und Rumänien möglich. Die Vectrons sind insbesondere für den Transport von Autos auf der Schiene zwischen der Slowakei, der Tschechischen Republik, Deutschland und auf anderen internationalen Verbindungen vorgesehen. The Czech rail transport company ČD Cargo has ordered five Vectron MS locomotives from Siemens. The multisystem locomotives can be operated in all countries neighboring the Czech Republic as well as in Hungary and Romania. The Vectrons will be used for transporting automobiles by rail between Slovakia, the Czech Republic and Germany, and on other international routes.

 

Enighet i EU om innføring av Jernbanepakke 4

Jernbanepakke 4 (nytt samtrafikk direktiv) tar sikte på å øke samtrafikkevnen ytterligere innenfor EU/EØS. Det nye direktivet svekker det enkelte lands bestemmelsesrett ytterligere og styrker EUs jernbanesikkerhetsmyndighet (ERA) på bekostning av f.eks Statens Jernbanetilsyn.

Den mest kontroversielle delen av Jernbanepakke 4, er den totale dereguleringen av persontrafikken. Godstrafikken har hatt det lenge, men nå åpnes det for full konkurranse også innenfor persontrafikk segmentet.

Det er nå oppnådd enighet innad i EU om innføring av Jernbanepakke 4. Saken skal formelt behandles i EU-parlamentet til høsten. Deretter skal direktivet behandles av de folkevalgte i den enkelte stat, og gjøres til nasjonal lov. Norge har erfaringsmessig vært svært raske til å innføre direktiver som kommer fra EU. Raskest av samtlige stater faktisk……

Jernbanepakke 4 møter naturlig nok betydelig motbør i de ulike fagbevegelsene.

Les om saken på Järnvägsnyheter.se:

http://www.jarnvagsnyheter.se/2016/04/enighet-kring-fj-rde-j-rnv-gspaketet

Les om saken på Regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/feb/jernbanepakke-iv—nytt-samtrafikkdirektiv/id2434786/

Les hva tidligere leder i NLF, Øystein Aslaksen, skrev om saken i 2013:

http://www.velferdsstaten.no/tema/markedsretting/?article_id=100567

STRØMSTAD, Sverige 20090909. NASJONALPARK. Det norske flagget i bakgrunnen av EU-flagget under åpningen av nasjonalparkene på Ytre Hvaler og Kosterhavet i Sverige. Foto: Lise Åserud / Scanpix

 

NLF ønsker endring i sertifisering av lokomotivførere

Utdanning og sertifisering av lokomotivførere vil nok være et aktuelt tema i mange år fremover.

Godstrafikken har fått en rekke nye selskaper de senere årene, og nå står persontrafikken for tur.

Dette stiller naturligvis stadig nye krav til utdanning og sertifisering av personale i sikkerhetsrelaterte funksjoner. Og da lokomotivførere i særdeleshet. Vi står nok på mange måter ved et veiskille, noe også fagforeningene er oppmerksomme på.

Norsk Lokomotivmannsforbund kom i går med en pressemelding relatert til temaet, ifm revidering av bl.a. Jernbaneloven.

Tanken om et eget sertifiseringsorgan for bl.a. lokomotivfører kan være fornuftig.  Men vi skal ikke glemme at ordningen med at selskapet utdanner og sertifiserer selv, ikke er av ny dato. Ordningen ble vel innført i andre halvdel av 1800-tallet. Jørgensen er selv ett produkt av denne ordningen.

Men det er en del praktiske ting rundt en innføring av et eget sertifiseringsorgan, som krever nøye utredning:

  • Selv om NLF ønsker å beholde en bredest mulig utdanning for lokførere i Norge, taler mye for at utdanningen etter hvert vil bli betydelig mer spisset mot det enkelte togselskap. Dette er en utvikling vi ser i alle yrker. Hvordan skal ett slikt sertifiseringsorgan klare å opprettholde kompetansen på sine sensorer? Denne kompetansen kan sensor bare vedlikeholde gjennom å ta tjenesteturer ute hos aktuelle operatører. Hvordan skal man klare å holde den objektive avstand mellom sensor og kandidat?
  • Forskjellen på fremføring av godstog og f.eks flytog begynner å bli markant. Lokomotivfører må nødvendigvis avlegge en prøve som er relevant for den tjenesten han/hun skal utføre. Skal man ha egne sensorer for de forskjellige togoperatørene?
  • Noe utdanning vil alltid måtte ligge hos foretaket. Hvor mye av utdanningen skal eventuelt ligge under sertifiseringsordningen?
  • Så kommer jokeren: ordningen i Norge kan ikke skille seg nevneverdig fra systemet i øvrige EU-stater. Norge er forpliktet av EØS-avtalen. Dermed er man avhengig av resten av EU også stiller seg bak en slik løsning.

Avslutningsvis er det jo allerede slik at man har en offentlig «godkjenning» av alle lokomotivførere, ref Førerbeviset. Førerbeviset dekker i dag bare grunnleggende kompetanse, samt helse. Man må avlegge en skriftlig eksamen før Førerbevis kan utstedes av Statens Jernbanetilsyn.

Mulig det ville være enklere å utvide utdanningsinnholdet i Førerbeviset, samt å legge til en praktisk eksamen med ekstern sensor. Kan bli svært lang prosess å få resten av EU med på en helt ny sertifiseringsordning.

Les hele pressemeldingen her:

http://www.lokmann.no/2016/04/19/uavhengig-lokforersertifisering-og-hviletider-ma-inn-i-lovverket/#more-624                   Norsk Lokomotivmannsforbund

Cargonet med ny nettside

Cargonet har oppdatert sin gamle trauste nettside, og fremstår i ny og moderne drakt.

Cargonet skriver at de er Norges største godstransportør på jernbane. Tiden vil vise om de klarer å opprettholde denne posisjonen. Selv om Green Cargos satsing i Norge nok vi flytte noe gods fra vei til bane, er det ikke til å unngå at konkurransen også vil flytte noe gods, som allerede er på bane, mellom godsoperatørene.

Sjekk ut Cargonets nye nettside:

http://www.cargonet.no/om_cargonet/

Logo 2, Cargonet

Godstog har sporet av på Nordlandsbanen

Cargonets Gt 5790 har kjørt inn i en stor stein, om lag en km nord for Ørtfjell. Lokomotivet har sporet av, og Nordlandsbanen er stengt inntil videre.

Man forventer at Nordlandsbanen vil være stengt i ca. 24 timer, i påvente av opprydningsarbeidet.

Les om saken i Rana Blad:

http://www.ranablad.no/nyheter/nordlandsbanen/nsb/tog-har-sporet-av-nordlandsbanen-stengt-mellom-dunderland-og-mo-i-rana/s/5-42-168257

NRK Nordland omtaler også saken:

http://www.nrk.no/nordland/_-vil-bruke-opp-mot-24-timer-pa-a-rydde-banen-1.12906503

avsporing_1_png__

 

Flytoget med rekordomsetning i 2015

Flytoget AS har satt rekord omtrent hvert eneste år. 2015 var intet unntak, og man nærmer seg nå milliarden. Omsetningen i 2015 stanset på 960 millioner. Overskuddet på 235 millioner norske kroner, noe som er det nest høyeste i selskapets historie, viser at Flytoget klarer seg godt i den økende konkurransen fra NSB.

Flytoget har siden oppstarten i 1998, utbetalt ufattelige 1056 millioner kroner i utbytte til sin eier: Den norske Staten….. (og da er ikke ett eventuelt utbytte for 2015 regnet med)

Konklusjon er ikke til å komme forbi: Flytoget er tidenes jernbanesuksess. En gullgruve for eieren. Ikke til å undres over at transporten av flypassasjerer mellom Drammen og Gardermoen fremstår som svært attraktivt for private jernbaneaktører.

Spørsmålet man må stille seg er: hvem bør forvalte slike enorme verdier? Hvor bør slike overskudd havne?

Det som er sikkert er at kampen om anbudene i persontrafikken kommer til å bli steinhard.

En annen ting man kan lære av å se på Flytogets suksess, er at dersom man har en moderne infrastruktur, er det fullt mulig å tjene penger på jernbanetransport. MYE penger.

Solvik-Olsen kan få en utfordring når han skal forklare hvorfor utbytter i denne størrelsesorden IKKE skal benyttes til investeringer i ny infrastruktur her til lands, men kanskje f.eks havne i Hong Kong………………..

Les omtale av saken på E24:

http://e24.no/naeringsliv/flytoget/hoeyeste-omsetning-noensinne-for-flytoget/23659747

CFSalicath_Flytoget--2                                       Logo flytoget