Grenland Rail skal kjøre flis og tømmer i ytterligere 2,5 år

Som kjent har Grenland Rail siden nyttår, trukket RushRail’s flis- og tømmertog i Norge.

I utgangspunktet skulle Grenland Rail avhjelpe RushRail med togproduksjonen i Norge frem til 30.4.2016. Man regnet da med at lisensspørsmålet for RushRail skulle være avklart. Så har ikke skjedd. Tillatelsene til RushRail ser ut til å være lenger unna en avklaring nå, enn ved nyttår. Hva som er årsaken til at RushRail ikke klarer å imøtekomme Tilsynets dokumentasjonskrav, blir bare spekulasjon, men det ser ut til at RushRail ikke har noen egentlig plan på hvordan de skal kunne få innvilget lisens i Norge.

Detaljene er ikke kjent, men det skal nå foreligge en 3 årig avtale mellom RushRail, Moelven og Grenland Rail. De 6 månedene man allerede har avviklet siden nyttår, kommer til fradrag, slik at det pr. nå står igjen ca 2,5 år av avtalen.

Avtalen tar utgangspunkt i at Grenland Rail skal forestå togproduksjonen på norsk side i hele avtaleperioden. Dog skal det finnes en klausul om at dersom RushRail skulle få innvilget lisens mens avtalen løper, skal de kunne overta togproduksjonen på Solør- og Rørosbanen selv.

Lokomotiv_Skd_226_V2                                     JBV 3

Reklamer

RushRail med underskudd i 2015

Regnskapstallene for 2015 foreligger nå, og viser at RushRail AB fikk ett underskudd på ca. 4,6 millioner SEK i 2015. Selskapet omsatte i 2015 for ca 190 millioner SEK, noe som er en nedgang fra 211 millioner i 2014.

Datterselskapet RushRail Intermodal AB har fått nær halvert sin omsetning fra ca 65 millioner SEK i 2014, til 37 millioner i 2015. Underskuddet her er på ca. 3,0 millioner SEK.

RushRail har i 2016 vært nødt til å leie inn Grenland Rail for å trekke sine tog i Norge. Hvordan dette innvirker på resultatet får vi først se neste sommer.

Eierne bak RushRail har også eierinteresser i bemanningsselskapet Traindrivers Rental Skandinavia AB. Dette selskapet hadde en liten økning i omsetningen, til ca. 47 millioner SEK i 2015. Overskuddet var på 1,1 millioner SEK.

Traindrivers har naturlig nok ett betydelige engasjement hos RushRail.

Se regnskapene til RushRail AB her:

http://www.allabolag.se/5566741228/Rushrail_AB

Se Regnskapene til RushRail Intermodal AB her:

http://www.allabolag.se/5569060881/RushRail_Intermodal_AB

Se regnskapene til Traindrivers her:

http://www.allabolag.se/5568216096/Traindrivers_Rental_Scandinavia_AB

hallsberg

Nettside RushRail: http://rushrail.se/

Nettside Traindrivers: http://traindrivers.se/

 

Stora Enso forlenger med Hector Rail

Stora Enso har nå skrevet kontrakt med Hector Rail frem til 2022. Avtalen omfatter transport av ca 1,5 millioner kubikk tømmer pr. år, fra terminaler i både Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Den nye kontrakten innebærer at Hector Rail kommer til å iverksette ett omfattende fornyelses program, både hva angår lokomotiver og vogner. Selskapet skriver på sine sider at de nye lokomotivene får såkalt «extra mile»-løsninger. (El.lok m/liten dieselmotor for skifting på sidespor uten ledning)

Tidligere i juli ble det klart at Hector Rail har bestilt 5 nye Vectron-lokomotiver fra Siemens, med opsjon på ytterligere 15 lok. De to første lokene skal leveres allerede i 2016. Forlengelsen av kontrakten med Stora Enso gjør vel at opsjonen på 15 lok, blir realisert ganske raskt.

Hector Rail leverer i dag ca. 56 vogner med tømmer på Skoghall og 28 vogner i Grums, hvert døgn. Mye av dette tømmeret lastes på Vestmo og Sørli.

Les mer om saken på nettsidene til Hector Rail:

http://hectorrail.com/latest_06.asp?sida=2&um=1&id=956

Les mer om Stora Enso her:

http://www.storaenso.com/

logo06

 

Nye selskap i jernbanesektoren

I forbindelse med anbudsutsettingen av deler av persontrafikken på jernbane, kan man nå se at det dukker opp nye selskap i Brønnøysundregistrene. NSB må gjøre en rekke tiltak for å tilpasse seg den mye omtalte Jernbanereformen. Mange ansatte i NSB og Jernbaneverket vil få ny arbeidsgiver i løpet av høsten.

Blant de nye selskapene finner vi:

NSB Anbud AS, Materiell AS, samt Salg & Billettering AS.

Om dette blir selskapenes endelige navn er vel lite trolig, men disse vil etter all sannsynlighet bli endret underveis når de får sin endelig form.

Les om de nye selskapene på proff.no:

http://www.proff.no/selskap/nsb-anbud-as/oslo/-/IF66J2K0000/

http://www.proff.no/selskap/salg-og-billettering-as/oslo/-/IF67JSF0000/

Les omtale av selskapsopprettelsen på sidene til Norsk Jernbaneforbund:

http://njf.no/opprettelse-av-nye-selskaper-i-nsb-som-folge-av-departementets-gjennomforing-av-jernbanereformen/

logo-thumb_A

 

 

Norwegian tapte i Tingretten

Det har etter hvert blitt vanlig at man organiserer bort arbeidsgiveransvaret fra den operative virksomheten.

Dette ser vi også i jernbanesektoren. Cargolink var først ute med å flytte sine lokomotivførere over i bemanningsselskapet Trainlink.

Green Cargo har fulgt i samme spor, og ansetter sine lokomotivførere i datterselskapet Green Cargo Togdrift AS.

Da Norwegian i fjor flyttet en del av sine piloter og kabinansatte over i ett datterselskap (bemanningsforetak), ble det rabalder. Arbeidstagerforeningen PARAT stevnet Norwegian for retten, og har nå foreløpig fått medhold. Asker & Bærum Tingrett mener praksisen er ulovlig.

Nå er det vel lite trolig at saken stopper i Tingretten. Uansett utfall i neste rettsinstans, er det liten tvil om at saken kommer til å få ringvirkninger også til jernbanesektoren.

Les omtale av saken på E24:

http://e24.no/boers-og-finans/norwegian-air-shuttle/piloter-og-kabinansatte-vant-over-norwegian/23728447

6e4fce2c288e4ad739c63549c1e3ea28