Sprekker Jernbanereformen på oppløpssiden?

Regjerningen har satt seg i lei knipe. Det er nå klart at verken Venstre eller Krf vil stemme for det 2017-budsjettet som i dag ligger på bordet. Nå har Regjeringen fortsatt mange måter å komme seg ut av knipa på, men ordet «regjeringskrise» har i dag kommet lenger frem i mediebildet.

Hva en eventuell regjeringskrise vil bety for Jernbanereformen er foreløpig noe uklart. Prosessen er kommet veldig langt, og kan være vanskelig å stoppe. Selv om Arbeiderpartiet i 2015 var ute å annonserte at de ønsket å reversere eller bremse Jernbanereformen, var det under den forrige regjeringen man slo fast at noen måtte gjøres i jernbanesektoren. Etter vinterkaoset i 2010, med rekord-mange innstillinger og forsinkelser, satte daværende rødgrønne-regjering ned ett utvalgt som konkluderte med at man måtte endre både finansieringen av vedlikehold og av fremtidig utbygging av jernbaneinfrastrukturen, samt klargjøre ansvarsforholdene i sektoren.

Videre er den politiske situasjonen på Stortinget at det er flertall for jernbanereformen, og en mindretallsregjering under ledelse av Jonas G. Støre vil ha store problemer med å få gjennom en endring av den igangsatte reformen. Arbeiderpartiet er nok generelt svært lite lystne på å overta nå. En regjerning uten en klar plattform i Stortinget vil måtte svelge svært mange kameler frem mot valget neste høst.

Dermed er det ikke gitt at reformen blir reversert selv om vi skulle få en ny regjering på tampen av 2016. Det er uklart om Arbeiderpartiet ønsker å endre den. I tillegg er det lite trolig at en mindretallsregjering vil evne å reversere reformen.

Uansett har vi noen svært spennende dager foran oss.

Les rapporten som er grunnlaget for den mye omdiskuterte Jernbanereformen:

rapport-jernbaneutvalget-hildrum-2011

Les om budsjettkrisen som kan felle den Blå-blå-regjeringen, på nettsidene til VG:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/erna-maa-svare-for-budsjett-drama/a/23860462/

regjeringen-solberg

Regjeringen Solberg

 

Reklamer

Den svenske riksdagen sier nei til ERTMS

Norge står i startgropa for en investering på nær 30 milliarder kroner. Det skal etter planen bygges ut ERTMS på alle norske strekninger.

I Sverige derimot, vokser nå motstanden mot innføringen av det svært kostbare signal- og sikringssystemet ERTMS. Det er nå klar at det er en majoritet i den svenske Riksdagen MOT å bevilge de enorme beløpene som skal til for å dekke opp en utbygging av ERTMS. Det ble tidligere i høst klart at etterslepet på vedlikehold er betydelig hos søta bror. Mange politikere mener nå at dette etterslepet må dekkes opp, FØR man starer på nye milliard-prosjekter.

Nå er det slik at initiativet for å finne ett felles signalsystem for hele Europa, kommer fra EU. Dermed er det ikke bare å velge vekk ERTMS.

Hvilken betydning den svenske motstanden vil få for utbyggingen i Norge, er det for tidlig å ha noen sikker oppfatning om.

Den norske utbyggingen er beregnet til ca 26 milliarder, og har så langt ikke møtt noe større motstand. Foreløpig er det bare Østre Linje som er utbygd med ERTMS i Norge.

Les om motstanden mot ERTMS i Sverige:

http://www.jarnvagsnyheter.se/2016/11/riksdagsmajoriteten-s-ger-nej-till-ertms

Les om den norske ERTMS utbyggingen:

https://railway2016.wordpress.com/2016/05/18/ertms-til-26-milliarder/

ertms    Print

 

«Tulipan»-lokomotivene tilbake på norske spor

Søndag den 3.desember blir det på ny «Tulipan»-lok å se på norske spor. Som kjent har Grenland Rail kjøpt 2 slike lokomotiver fra Nederland. De nye lokomotivene kommer i land i Trelleborg neste helg, og ruller inn over Kornsjø søndag ettermiddag i ekstra godstog 8062. Transporten får en liten stopp i Lodalen før den forsetter til Drammen i Gt 8063, samme kveld.

Lokomotivene av denne typen, fikk økenavnet «Tulipan» i forbindelse med NSB’s innleie av 9 slike lokomotiver i perioden 1993 – 1996. Det var for øvrig ett av disse innleide lokomotivene som var involvert i Nordstrand-ulykken. De totalt 120 lokomotivene, som er produsert av MAK (nå Vossloh) i perioden 1988 – 1995, hadde opprinnelig betegnelsen DE 6400. Lokene har mange likheter med Di 8. «Tulipanene» er 4 akslede, dieselelektriske lokomotiver, med egenvekt på 80 tonn. De har noe mindre motorer enn Di 8, men utvikler litt høyere starttrekkraft. I de tyngste togene hos Grenland Rail vil man nok uansett måtte benytte lokomotivene i mult.

Det er lokomotivene 6446 og 6448 Grenland Rail har kjøpt. Lokomotivene har de siste månedene vært inne til totaloverhaling hos Shunter i Rotterdam. Begge er også lakkert om i Grenland Rail’s farger. Lokomotivene blir sikkert å se i hele Norge, men det skal i første omgang stasjoneres 1 lok i Drammen og 1 lok på Kongsvinger.

Ved ankomst til Norge, er blant annet ikke ny ATC ferdig montert. Det var lenge noe usikkert om lokomotivene skulle utrustes med ERTMS, men valget falt til slutt på ett ATC-anlegg. Dermed er det lite trolig man får se lokomotivene i ordinær drift før på nyåret.

Les mer om lokomotivtypen her:

http://treineneuropa.pnmolenaar.nl/nederland/d-loc-6400-6500

Under ser man ett nylakkert 6446 under prøvekjøring i Rotterdam.

6446

6448-og-6446-i-sundland

Her har 6446 og 6448 ankommet Sundland, natten til 5.desember.

Vestfoldbanen åpner den 28.november

Etter nær 4 uker stenging, åpner Vestfoldbanen som planlagt kl. 04.00 mandag den 28.november.

Hovedårsaken til det lange bruddet har naturligvis vært innkoblingen av den nye parsellen mellom Holm og Nykirke. Jernbaneverket har dog benyttet tiden til å gjøre diverse andre grep på strekningen. Blant annet har man byttet sviller i Tønsberg.

Selv om togene begynner gå allerede mandag 28.november, blir den offisielle åpningen først lørdag den 17.desember kl. 1400. Da dukker både Statsminister og Samferdselsminister opp.

Vi nærmer oss også ruteendring i desember. Dette vil innebære betydelig flere tog på Vestfoldbanen.

Les om de nye ekspresstogene på Vestfoldbanen fra desember:

http://www.jernbaneverket.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2016/ekspresstog-pa-vestfoldbanen-og-flere-godstog/

Les mer om den nye strekningen Holm – Nykirke på sidene til Jernbaneverket:

http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/Dette-er-Vestfoldbanen/holm-nykirke/innhold/2016/mandag-apner-vestfoldbanen/

holmestrand-st          Jernbaneverket-logo

Foto: Jernbaneverket

RushRail fikk medhold i Hovrätten

Hovrätten avsa i dag kjennelse i tvistesaken mellom investeringsselskapet BURE og RushRail.

På tross av en relativt klar kjennelse til BUREs fordel i Tingsrätten, kom Hovrätten til motsatt resultat og gir RushRail medhold. BURE dømmes også til å dekke motpartens omkostninger. Det skal riktig nok legges til at Hovrätten ikke vurderte alle sider av saken, da deler av sakskomplekset falt pga jusstekniske forhold rundt den omtvistede aksjeemisjonen.

Uansett har ledelsen i RushRail tidligere uttalt at man har nye investorer klare til å tre inn i selskapet, bare eiertvisten med BURE var avklart. Det gjenstår nå å se om dagens avklaring i Hovrätten, gjør at de omtalte investorene gjør ett forsøk på å redde selskapet.

RushRail har anmodet Tingsrätten om en forlengelse av foretaksrekonstruksjonen, som opprinnelig utløp den 22.november. Hvorvidt dette innvilges, avgjør Tingsrätten førstkommende tirsdag.

Last ned rekonstruksjonsplanen for både RushRail AB og Traindrivers Rental Scandinavia AB her:

preliminar_rekonstruktionsplan_rushrail_ab

preliminar_rekonstruktionsplan_traindrivers_rental_scandinavia_ab

Les om grunnlaget for konflikten mellom BURE og RushRail, samt Tingsrätten og Hovrättens vurderinger:

https://lagen.nu/dom/rh/2015:19

hallsberg

rushrail-logo-250px

Godstog til Åndalsnes også fra 11. desember

Ordfører Lars Olav Hustad i Rauma Kommune var torsdag kveld ute i media å annonserte at man nok en gang hadde klart å presse frem en videreføring av godstogene mellom Alnabru og Åndalsnes. Green Cargos togpar 4801/4802 (nye tognr fra ruteendring) ligger fortsatt inne både på grafiske ruter og i Fido fra 12.desember. Leder for Green Cargos virksomheter i Norge, Kjell Owrehagen, bekrefter også torsdag kveld til Åndalsnes Avis at selskapet har vedtatt å videreføre togene til Åndalsnes.

Detaljene er ikke kjent, men Jernbaneverket skal blant annet ha bidratt med bedring av rammevilkårene for Green Cargo på Alnabru.

Selv om man nå nok en gang har klart å holde liv i godstrafikken på Raumabanen, er spørsmålet om man på sikt klarer å skaffe den nødvendige langsiktigheten og punktligheten som kundene etterspør. Både ruteleier, mulig ras og økonomi er jevnlige trusler for Raumabanen. Avgangen kl 1942 fra Alnabru til Åndalsnes vil nok kunne passe kundene bra. Verre er det med retur-avgang fra Åndalsnes kl. 08.22. Owrehagen uttaler dog til Åndalsnes Avis torsdag kveld at man skal ha kveldsavganger i begge retninger fra ruteendring. Selv om det ikke er spor av dette i de grafiske rutene foreløpig, vil dette naturligvis kunne endres.

Les rb.nett’s omtale av saken her:

http://www.rbnett.no/nyheter/2016/11/24/Godstrafikken-p%C3%A5-Raumabanen-er-berget-13837643.ece

Les om hva Owrehagen uttaler om saken her:

http://www.andalsnes-avis.no/nyheter/2016/11/24/Fortsatt-godstog-p%C3%A5-Raumabanen-13837807.ece

andalsnes  gc

Foto: rbnett.no                                              Foto: Green Cargo

 

De «norske» Ma-lokene får navn

(Foto: gjengitt fra hiveminer.com)

Norsk Transport AS, som blant annet eier 404 og 406, har valgt å sette navn på lokomotivene. Norske eventyr har vært inspirasjonskilden i prosessen.

Det har i mange land vært ganske vanlig å navnsette lokomotivene. Det har forekommet og forekommer fortsatt også i Norge, men kanskje ikke like utstrakt grad. Det som imidlertid er sikkert, er at de nye navnene på 404 og 406, vil høste både ros og ris i jernbanehistoriske kretser:-)

404 blir til «Askeladden» og 406 har fått navnet «Kvitebjørn». 406 har allerede fått opp flotte skilt på begge sider av lok-kassa. Skiltene er naturligvis spesialbestilt fra England.

Norsk Transport sier selv følgende om navnet «Kvitebjørn» på lok 406:

«Norsk Transport som eier loket har base på Notodden og er opptatt av Norsk Hydros navnetradisjon på sine lokomotiver og alle (nesten) hadde navn fra norske folkeeventyr.»

Les historien om MA-lokomotivene:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ma_(lokomotiv)

kvitebjorn        404-og-406-pa-fillipstad-bilde-2

«Kvitebjørn» og «Askeladden» skifter på Fillipstad den 22.november 2016.

 

Skjebneuke for RushRail – ser vi slutten?

I dag skal Tingsrätten i Stockholm ta stilling til om RushRail får forsette sin finansielle rekonstruksjon. Investeringsselskapet BURE har begjært stans i prosessen.

Uten en rekonstruksjon er det lite sannsynlig at RushRail overlever. Eierne bak selskapet har allerede gjort forberedelser til å flytte den lønnsomme delen av virksomheten over i det nystiftede selskapet RushRail Rouge AB. Men det er langt fra sikkert at aktuelle kunder er ubetinget glad for en slik manøver.

Førstkommende fredag er det også berammet en avgjørelse i Hovrätten i den langvarige tvisten mellom RushRail og BURE.

Når det nå kommer ulike signaler om at Hectorrail gjør forberedelser til å overta deler av virketransporten på kort varsel, er det store muligheter for at RushRail’s skjebne allerede er beseglet.

Hvorvidt Moelven-trafikken er av interesse for Hectorrail, vites på nåværende tidspunkt ikke. Det foreligger heller ingen signaler på hvordan Grenland Rail kommer til å stille seg i en situasjon hvor RushRail faller ut.

Les om en av RushRail’s største kunder, Trätåg AB, her:

http://tratag.se/system/visa.asp?HID=879&FID=834&HSID=15982

lasting-av-flis-pa-flesberg   rushrail-logo-250px     logo06

 

 

Wiener Lokalbahn Cargo (WLC) i Østerrike, kjøper Traxx AC3

Bombardier Transportion vant anbudet på en leveranse av 6 lokomotiver til Wiener Lokalbahn Cargo i Østerrike. Lokomotivene er av typen Traxx AC3, med «last mile» modul. 3 lokomotiver skal leveres i 2017, og resterende 3 lok ligger i en mulig opsjon.

Lokomotivtypen var for øvrig på prøvekjøring hos Cargolink i 2015. Railpool har også bestilt lokomotivtypen for utleie til det skandinaviske markedet. (18 lokomotiver bestilt i november 2015)

Wiener Lokalbahn Cargo opererer både systemtog og heltog over store deler av Europa.

Les mer om selskapet her:

http://www.wlb-cargo.at/eportal2/

Les om prøvekjøringen hos Cargolink og bestillingen til Railpool her:

https://railway2016.wordpress.com/2016/03/04/railpool-med-nye-godstog-lok-for-skandinavia/

Foto: Bombardier