Ny jernbaneterminal på Larvik Havn

larvik-havn

Larvik Havn ny jernbaneterminal.

Larvik Havn får ny jernbaneterminal. Foto & skisse: mtlogistikk.no

Allerede neste år skal den nye terminalen i Larvik stå klar. Dermed blir det på ny godstog å se på Vestfoldbanen.

mtlogistikk.no skriver følgende om saken:

«Larvik havnestyre har besluttet å starte renovering og bygging av ny jernbaneterminal i havnen, etter at både Bane Nor og Vestfold Fylkeskommune har bevilget midler til prosjektet. Prosjektet er budsjettert til 47,7 millioner kroner. Bane Nor har bevilget 10,1 millioner og Vestfold Fylkeskommune 8,5 millioner, de resterende midlene finansieres av havnen, skriver Larvik Havn i en pressemelding.

– For oss er det viktig å tilby våre kunder og brukere effektive og enhetlige løsninger, en jernbaneterminal vil være med på å bygge opp under dette, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Når terminalen står ferdig vil den bestå av lastegate på 13 mål og to parallelle spor med en sporlengde på henholdsvis 430m og 460 meter. Det er også avsatt områder til korttidslagring av varer. Det vil bli anlagt støyskjerming mot Undersbo kirkegård og avskjerming mot Elveveien.»

Les hele saken her:

http://www.mtlogistikk.no/artikler/larvik-havn-far-jernbaneterminal/368020

Reklamer

8 selskap er nå pre-kvalifisert

103359_mtr-perrong

Selskapene NSB, Flytoget, SJ, MTR, Keolis, Arriva, Boreal og Go-Ahead er nå godkjent for å kunne legge inn anbud på de kommende anbudspakkene i persontrafikken.

NSB, Flytoget og SJ, kjenner de fleste fra dagens jernbane-landskap i Norge. Boreal vil mange kjenne igjen fra både buss- og båttrafikk. Mens det Hong-Kong baserte MTR og det Deutsche Bahn-eide Arriva fremfor alt er store i Sverige.  Keolis er jo som kjent for de fleste, operatør på Bybanen i Bergen.

Go-Ahead, derimot, er nok ett mer uskrevet blad for oss her i nord. Selskapet bedriver både buss og jernbanevirksomhet, fremfor alt i Storbritannia.

Les mer om saken her:

http://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/hongkong-et-canadisk-pensjonsfond-og-svensker-snuser-pa-norsk-jernbane-6.158.441051.57c5ddea0f

Les om Arriva her:

http://arriva.se/sv/content/om-arriva

Les om Boreal her:

http://www.boreal.no/forside/

Les om Keolis Norge her:

http://keolis.no/

Les om MTR her:

http://www.mtrnordic.se/

Les mer om Go-Ahead her:

http://www.go-ahead.com/en/index.html

mtr-logo1 SJ-logo-DFDF824087-seeklogo_com  Logo flytoget logo-thumb_Aarriva go-ahead-group-logoboreal-transport_ajmsknf1kif31ljbwgcan3gypkeolis_norge-header-a1

Moelven tilbake på sporet

skd-229-pa-vei-til-kongsvinger-17-1

Grenland Rails Gt 8340 på Sander st. den 17.januar, på vei med lastede flisvogner til Kongsvinger.

Etter at transportene stanset opp før jul, er i dag Grenland Rail i gang med å samle sammen flisvogner fra både Hønefoss og Sundland. Det har stått totalt 22 lastede flisvogner i Norge siden uken før jul. Vognene ble lastet på Soknabruket dagen etter konkursen i Rush Rail, men toget ble stanset på Hønefoss.

I den nye kontrakten er det nå Green Cargo som er ansvarlig for transporten mellom Kongsvinger og Gävle, mens Grenland Rail skal trekke toget mellom Kongsvinger og de ulike destinasjonene i Norge.

Green Cargo kommer til Kongsvinger med 2 x RC 4 kommende natt, og returnerer med flisvognene i Gt 45952. Deretter skal vognene losses i Gävle i morgen. Men kombinasjonen flis, regnevær og påfølgende sprengkulde kan jo potensielt gi noen utfordringer……

Ordinær trafikk med Moelvens flis-sett skal etter planen gjenopptas med lasting på Soknabruket førstkommende torsdag.

 

ANBUD – på kapitalismens skyggeside

veireno

Foto: Oslo Kommune

I forbindelse med store og små anskaffelser er alle offentlige etater og foretak, pålagt å lyse ut anbudskonkurranse. Særlig i forbindelse med utbygging av infrastruktur, arbeider med stor samfunnsmessig betydning ect, vil gjerne anbudssummene være svært store.

På mange måter er det bra med anbud. Vi får fokus på kostnader, og unngår (kanskje…) at man får store jobber gjennom «bekjentskaper» eller andre former for korrupsjon.

Men i forbindelse med disse anbudene kan det ofte være uforståelig for allmuen hvordan det kan være så store prisforskjeller på de tilbud som blir innlevert.
DERSOM ett gunstig anbud har sin bakgrunn i f.eks bedre teknologi og organisering, så er jo dette svært bra for alle parter.

Problemet er bare at mange anbud viser seg i ettertid å inneholde total mangel på realisme. Statens Vegvesen er en av de etatene som har gått på tryne en rekke ganger de siste årene. Ikke bare mangler anbudene realisme, de skjuler gjerne også det man nærmest må kunne kalle planlagte brudd på blant annet Arbeidsmiljøloven.

Les mer om anbud som går til helvete:

https://railway2016.wordpress.com/2016/05/19/nar-anbud-odelegger-markedet/

Les om høsten og vinterens føljetong rundt søppelanbudet i OSLO:

http://www.at.no/search/?q=veireno

Arbeidstilsynet slår nå fast at Veireno har begått omfattende brudd på Arbeidsmiljøloven, siden de overtok anbudet med søppelinnhenting i Oslo. Man kan gjerne spille sjokkert her, men det står rett og slett ikke til troende.

Les om Arbeidstilsynets kritikk her:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo/arbeidstilsynet-med-knallhard-kritikk-mot-soeppelfirma-i-oslo/a/23893904/

Anbud vil vi nok ha i overskuelig fremtid. Det er vanskelig å se for seg noen annen måte å gjøre dette på, men spørsmålet må stilles igjen:

Skal Stat og Kommune være med som tilrettelegger for omfattende brudd på blant annet Arbeidsmiljøloven?

Vi går nå inn i en svært spennende tid i samferdselsektoren: NSBs monopol står for fall, og andre aktører skal få prøve seg. Persontrafikk på jernbane skal ut på anbud.

Jernbanedirektoratet skriver følgende på sine nettsider:

«Skal jernbanen fortsatt spille en viktig rolle de neste tiårene, må transporttilbudet forbedres og kapasiteten økes. Å innføre konkurranse om å drive persontogtrafikken skal bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for nye tanker og forbedringer og gjøre at staten får mer igjen for sin ressursinnsats innenfor jernbanesektoren.»

La oss håpe at Jernbanedirektoratet ikke går seg totalt blinde i jakten på «at staten skal få mer igjen for sin ressursinnsats». Oslo Kommune har akkurat erfart at det som ser for godt ut til å være sant, gjerne er akkurat det…………………….

Les mer om Jernbanedirektoratet:

http://www.jernbanedirektoratet.no/

Oslo Kommune var våren 2016 svært fornøyd da de trodde de hadde spart inn snaue 100 millioner på å benytte underbetalt arbeidskraft fra Romania på å hente søppel i Oslo…. krydret med omfattende brudd på Arbeidsmiljøloven og ca. 30 000 klager…….

Det er vel i grunnen bare å gratulere Oslo Kommune med årets mageplask i 2016.

 

Grenland Rail med nytt vognlast-tog Sundland – Skogn

Grenland Rail har en rekke spenstige prosjekter i startgropa.

Jernbaneselskapet med base på Borgestad, startet torsdag kveld prøve-kjøring av ett nytt driftskonsept med tømmer fra Østerdalen og containere fra Drammen, til Norske Skog på Skogn. Togene skal gå Drammen – Kongsvinger – Røros – Støren – Skogn, med retur via Dovrebanen og eventuelt Åndalsnes.

Toget skal ankomme Skogn ca. kl. 0800 på fredager, og skiftes så inn på sidesporet til Norske Skog. Toget losses og lastes i løpet av dagen, og returnere så sydover fredag ettermiddag/ kveld.

Sjekker man rutegrafene, kan man se at ekstra godstog 8231 skal ankomme Skogn nøyaktig kl. 0800 fredag den 6. januar. Returen går kl. 1730 i Gt 8750.

http://www.banenor.no/Jernbanen/daglige-rutegrafer/

I oppstartfasen blir det General Motors som bidrar med trekkraft. Til noens glede og andres sorg:-)

Tømmeret skal lastes på Hovdmoen S.sp. mellom Rena og Opphus. I containervognene skal det gå papir og annen relevant vognlast. F.eks er det lastet spylervæske til Biltema i nordgående tog den 5.januar.

Toget skal i utgangspunktet gå en gang pr. uke, dersom driftsopplegget fungerer tilfredsstillende. Men det ser ut som det allerede er bestilt ekstratur i uke 2……..

gt-8231-pa-heimdal-fredag-morgen

Gt 8231 på Heimdal st, fredag morgen. I rute.

toget-pa-vei-inn-til-skogn   toget-pa-vei-inn-til-skogn-2

toget-har-ankommet-skogn  toget-har-ankommet-skogn-2

Gt 8231 har ankommet Norske Skog på Skogn, fredag 6.januar

 

Green Cargo mister «Schenker-toget»

db-schenker-vogn_topimage

Foto: Narvik Havn

Den 3. januar 2011 startet Schenker opp sitt eget tog på strekningen Alnabru – Narvik – Alnabru. Den gang ble Cargolink/ Green Cargo valgt som leverandør på fremføringsbiten. Også Autolinks bilvogner til Narvik har blitt fremført i dette toget.

Høsten 2016 ble det kjent at Schenker hadde valgt CargoNet som leverandør, når inneværende anbudsperiode var omme. CargoNet overtar den 3.januar 2017.

Rent forretningsmessig må man kunne kalle toget en suksess: fra oppstarten og frem til i dag, har man hatt en volumøkning på drøye 60 %.

Schenker skriver følgende:

«Samarbeidet har fungert til siste dag. 30. desember kl. 21:28 kjørte Green Cargo sin siste avgang fra Alnabru med 16 vogner, to lokomotiver og totalvekt 1486 tonn. Selv om avtalen ble sagt opp høsten 2016 har Green Cargo til siste slutt gitt god service og fulgt opp oppdraget på en utmerket måte.»

Les mer om saken på mtlogistikk.no:

http://www.mtlogistikk.no/artikler/bytter-togoperator/367015

schenker

Foto: mtlogistikk.no

 

Fra Jernbaneverket til Bane NOR

bane-nor-2

 

Den 1. januar 2017 gikk Jernbaneverket over i historien. Jernbaneverket, som så dagens lys i 1996, var organisert som ett forvaltningsorgan direkte under Samferdselsdepartementet. JBV hadde således frem til 31.desember 2016, ansvaret med å forvalte jernbaneinfrastrukturen i Norge, på vegne av staten. Frem til 1996 lå dette ansvaret hos NSB.

Fra og med 1. januar 2017 er ansvaret overdratt til statsforetaket Bane NOR. BN, som er den offisielle forkortelsen, skriver følgende på sine nettsider:

«Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.»

Som det fremgår her, vil også Rom Eiendom bli en del av det nye statsforetaket.

De som hevder å vite noe om dette, uttaler at etableringen av Bane NOR er nødvendig av flere hensyn. Klarere ansvarsfordeling og tilpasning til EU’s Jernbanepakke 4 med tilhørende konkurranseutsetning, er forklaringer som går igjen.

At man i samme draget blir kvitt noen «plagsomme» forpliktelser ovenfor de ansatte, kommer sikkert også godt med……….

Nå blir det jo spennende å se om denne nyskapningen svarer til forventningene, både hva angår organisering og kostnader. For billig blir det nok ikke. Bare å tenke ut navnet kostet drøye 500 000 blanke riksdaler. Den avanserte sammenføyningen av «Bane» og «Nor» spiste nok sine dagsverk. I henhold til opplysninger fra reklamebyrået selv, tok det nærmere bestemt 5 uker for 5 personer……..

Les mer om det nye statsforetaket her:

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2016/fra-jernbaneverket-til-bane-nor/