Prøvekjøringen av Traxx AC 3 (BR 187) starter i uke 10

187-400

Foto: BR 187.400 og 401 i Fjellstallen, 27.februar 2017

BR 187.400 og 401 ankom Norge i transport i CargoNets Gt 41972, onsdag den 22.2.2017.

Lokomotivene står nå til klargjøring hos NTT i Fjellstallen.

Neste uke starter prøvekjøringen som skal munne ut i at lokomotivtypen blir offisielt godkjent for bruk i Norge, en gang inn i 2018. Lokene skal gjennom en rekke tester, og vil i ukene fremover bli å se diverse steder på Østlandet. Lokomotivene skal også testes under krevende vinterforhold, før endelig søknad om godkjennelse sendes en gang i desember 2017.

De som kjenner BR 185 fra før, vil finne en del endringer på BR 187. Noen av disse er:

1. Justerbart Sifa-brett.

2. Sandingsbryteren sitter til venstre for pådrag. (2 venstrearmer kan komme godt med når oktober nærmer seg)

3. Betjeningspanelet for ventilasjon er flyttet opp.

4. Ingen førerbordsnøkkel, førerbord aktiveres med knapper på bakveggen. (kjøreretning velges med knapper på førerbordet)

5. Batteribryter sitter ikke lenger i maskinrommet, men er blitt til trykknapp på bakveggen.

Ellers kan det nevnes at valg av lys og strømavtager ect, gjøres i displayet på førerbordet.

Som på BR 185, er det heller ikke her mulighet for å skille ut strømavtagerne separat. Ved transport av uvirksomt lokomotiv, må man på BR 187 løse parkbremsen manuelt ved å betjene trykknapp på bakveggen i førerrommet.

Kompressoren har de plassert under lok-kassa. (Se bilde) Dette kan naturligvis by på utfordringer når man møter «Skogens Konge». Nå skal det legges til at det jobbes med å sikre kompressoren bedre.

For interesserte kan Førerhåndboka for BR 187 lastes ned her:

 

187-400-bilde-2  187-400-bilde-3

forerbord-bilde-1 forerbord-bilde-2

forerbord-bilde-3 maskinrom-bilde-1

maskinrom-bilde-2 plassering-av-kompressor

trykkluft-tavla

 

Reklamer

Omsider containere på jernbane fra Drammen Havn?

132275_drammen samskip_3

Foto: Drammen Havn & mtlogistikk.no

Som tidligere nevnt, ble det i 2016 investert ca 400 millioner i nye jernbanespor på Holmen i Drammen. Havneanlegget er omtalt som «spydspissen» i satsingen «Fra sjø til bane». «Landets mest effektive havn» mener Havnedirektør Einar Olsen…..    Les omtale her:

http://drammenhavn.no/index.php/web2015/havna-sak/norges_mest_effektive_havn/

Samskip er opprinnelig ett shortsea-rederi fra Island, men har i dag base i Rotterdam. Selskapet har vokst jevn og trutt i Norge de siste årene, og havnene i Oslofjorden står naturligvis sentralt i satsingen.

Rett før jul ble det kjent at Samskip også øker sitt samarbeid med Hector Rail. Samskip har store ambisjoner om å ta markedsandeler fra vei. Jernbanen er en naturlig samarbeidspartner i mange av de norske havnene Samskip anløper.

Drammen Havn får nå fast anløp av Samskips containerskip hver søndag. Green Cargo har bestilt fast besøk i Drammen havn i R17, men  har foreløpig ikke benyttet dette ruteleiet. Det blir nå spennende å se om dette nye anløpet endelig gir trafikk på de famøse sporene ned på containerhavna på Holmen. Blir spennende å se om man kan leve opp til Havnedirektør Einar Olsens usagn om «Landets mest effektive havn»……… 7 – 8 timers arbeid er muligens hva man skal kunne forvente for å skifte ett middels stort containertog ut og inn av «Landets mest effektive havn» i 2017?

Les om det nye havneanløpet på mtlogistikk.no:

http://www.mtlogistikk.no/artikler/drammen-har-vaert-det-vi-manglet/377102

Les mer om Samskips satsing i Norge:

http://www.shortseashipping.no/News/3729/Samskip-styrker-sin-posisjon-i-Norge

Les om Samskips omfattende samarbeid med Hector Rail:

http://www.samskip.com/news/samskip-extends-operations-with-hector-rail

Saken er naturligvis også omtalt på Drammen Havn sine nettsider:

http://drammenhavn.no/index.php/web2015/havna-sak/samskip_til_drammen_havn/

drammen_havn_logo    samskip

Nederland, Rotterdam, 2012. Foto; Freek van Arkel / Hollandse Hoogte

Nederland, Rotterdam, 2012. Foto; Freek van Arkel / Hollandse Hoogte

Nederland, Rotterdam, 2012. Foto; Freek van Arkel / Hollandse Hoogte

Nederland, Rotterdam, 2012. Foto; Freek van Arkel / Hollandse Hoogte

 

Lokomotivfører omkom i togulykke i Luxemburg

bilde-6   bilde-8

Foto: VG/ Reuters                                         Foto: Luxemburger Wort

Ett godstog fra CFL Cargo kolliderte kl. 0900 tirsdag morgen, med ett persontog utenfor byen Bettemburg, syd i Luxemburg. En av lokomotivførerne omkom i ulykken.

Det spekuleres i at ett av togene har passert ett signal i «stopp». Det er dog for tidlig å fastslå noen endelig årsak til ulykken.

Les mer om saken på Luxemburger Wort:

http://www.wort.lu/de/lokales/zugunglueck-bei-bettemburg-zugfuehrer-hatte-stoppsignal-ueberfahren-58a2bf66a5e74263e13aa8e2

bilde-9  bilde-10

Foto: Luxemburger Wort

Les også om saken på Facebooksiden «Lokführer»:

 

Flere containere på tog i 2016

cargonet_956x538 green-cargo

Foto: mtlogistikk                                                     Foto: Green Cargo

På tross av lokomotivførerstreik, ble det i 2016 en oppgang for containertrafikken på jernbane. Økning fra 2015 var 3,7 %. Totalt transporterte man 507 000 containere på tog i løpet av 2016.

Topp-året for godstogselskapene er fortsatt 2008, med 587 000 containere.

Det er å håpe at volumene kan fortsette å øke inn i 2017. Faren er at prisene presses så hardt at både Green Cargo og CargoNet ikke klarer å bringe driften i pluss.

Les mer om saken her:

http://www.mtlogistikk.no/artikler/oppgang-for-container-pa-tog/376375

Notat

 

 

Statens Jernbanetilsyn med ny veileder til Førerforskriften

Førerforskriften har vært «i vinden» det siste året. Sist ifm lokomotivførerstreiken i høst.

Statens Jernbanetilsyn bebudet sist sommer at man ville komme med en veileder til Førerforskriften, i ett forsøk på å eliminere en del «uautoriserte» tolkninger.

Aktuelle veiledere er nå tilgjengelig for nedlasting:

veileder-for-lokomotivforere

veileder-for-jernbanevirksomheter

veileder-for-opplaeringssenter

SJT_tau_tivoli_Logo_cmyk

Traxx AC3 (BR 187) tilbake på norske spor

br-187-005

BR 187.005 står her på C8, Alnabru, da lokomotivet var på prøvekjøring hos Cargolink i 2015. Foto: Bombardier

Rytec AS, er et konsulentselskap som leverer tjenester innenfor en rekke områder. De skriver blant annet følgende på sine nettsider:

«Rytec AS har erfaring og stor kompetanse innen godkjenning av kjøretøy, utstyr og infrastruktur. Vi har erfaring med godkjenninger av utenlanske lokomotiv, utstyr og motorvogner til både Norge og Sverige.»

Rytec har også fast avtale med lokomotivleasing-selskapet Railpool om oppfølging av deres Traxx- og Vectron-lokomotiver i Skandinavia.

Les om avtalen på Rytec’ nettsider:

http://rytec.no/?ItemID=1240

I mars 2016, ganske nøyaktig ett år etter at Cargolink hadde lokomotivene på prøvekjøring, offentliggjorde Railpool at de hadde bestilt 18 stk. lokomotiver av typen Bombardier Traxx AC3. (Tyskerne bruker litra BR 187 på lokomotivtypen). 5 av lokomotivene har Railpool dedikert for det Skandinaviske markedet.

Les om saken her:

https://railway2016.wordpress.com/2016/03/04/railpool-med-nye-godstog-lok-for-skandinavia/

Traxx AC3 (BR 187) er utstyrt med «last mile» funksjon, og har en liten dieselmotor som kan benyttes for lett skifting på plasser uten kjøretråd. Under testene hos Cargolink ble det også under kjøring på Bergensbanen, forsøkt å trekke i gang tog i 25 promille ute på linjen, bare ved hjelp av dieselmotoren. Det var fullt mulig, men gikk ikke fort med 750 tonn etterhengt vekt.

Leveransen er nå i gang, og Rytec skal bistå Railpool i testing og godkjenningsprosessen. Rytec har videre skrevet avtale med Grenland Rail om testkjøring av lokomotivene i Norge.

Det blir spennende om noen av selskapene som opererer i Norge, velger å lease denne lokomotivtypen.

Les mer om lokomotivleasing-selskapet Railpool GmbH her:

http://www.railpool.eu/en/

Les også om andre Traxx AC3 leveranser i Europa:

http://www.railpool.eu/en/company/news-info-center/railpool-delivers-another-traxx-ac3-last-mile-locomotive-to-hsl-logistik-gmbh/

https://railway2016.wordpress.com/2016/11/22/wiener-lokalbahn-cargo-wlc-i-osterrike-kjoper-traxx-ac3/

Under følger noen tekniske data på Traxx AC 3:

Produsent:                 Bombardier Transportation

Byggeår:                    2011 —

Sporvidde:                 1435 mm

Lengde over buffer:   18,9 meter

Tjenestevekt:             87 tonn

Største hastighet:      140 km/h (60 km/h med diesel-hjelpemotor)

Ytelse:                       5600 kW (på strøm), 180 kW med dieselmotor

Strømsystem:            15 kV – 16 2/3 Hz og 25 kV – 50 Hz

Starttrekkraft:            300 kN

br-187    logo-railpool