Skjebnetid for Hector Rail

I morgen er det fredag 17.november 2017. Dette er den første av flere frister Statens Jernbanetilsyn har satt for Hector Rail i forbindelse med lukking av sikkerhetsavvik.

Ett av avvikene som vies mye oppmerksomhet fra SJT sin side, er uklare ansvarsforhold som følge av en lang og omfattende omorganiseringsprosess hos Hector Rail. Det har også vært til dels store endringer i eierskapet bak selskapet de siste årene. En rekke sentrale personer i Hector Rail har enten sluttet eller blitt byttet ut. Torsdag denne uken ble det kjent at nok en sentral leder har valgt å forlate selskapet.

Les pressemelding fra Hector Rail her:

http://www.hectorrail.com/2017/11/16/hector-rail-group-ceo-steps-down/

Les mer om dagens eierkonstellasjon bak Hector Rail:

https://www.transportnet.se/article/view/493252/eqt_koper_hector_rail

I vårt naboland blir nok Statens Jernbanetilsyn oppfattet som en rigid og svært streng tilsynsmyndighet, med liten evne til skjønnsvurdering. Onde tunger vil sogar ha det til at SJT ser det som sin uoffisielle oppgave å «beskytte» de statlige jernbaneforetakene…..

Nå er det jo slik at Statens Jernbanetilsyn etter beste evne, er satt til å forvalte ett samfunnsoppdrag med basis i lover og forskrifter som har mye av sitt opphav i direktiver fra EU. Det vil nødvendigvis finnes forskjellig oppfatninger om disse direktivene og Statens Jernbanetilsyns evne til å levere på sitt samfunnsoppdrag.

Men noen må passe på at jernbaneselskapene følger lover og forskrifter, og ikke minst de regler de selv har fastsatt for egen virksomhet. Det ser overraskende nok ut til at det er på det siste punktet mange jernbaneforetak sliter.

Svenske samfunnsdebattanter er naturlig nok også opptatt av Hector Rails gjøren og laden:

https://lokforaren.wordpress.com/2017/11/15/hectors-koncernchef-hoppar-av/

Så får vi se om Hector Rail har nok fagkunnskap og rutine i sin organisasjon til å bære selskapet gjennom tøffe tak både med tilsynsmyndighet, personal-utskifting og omorganisering.

Neste uke får vi nok de første signalene på om Hector Rail evner å ta avgjørende grep om egne utfordringer…….

Advertisements

Overtallighet i Norge – manko i Sverige

     

Om det ikke skjer noe dramatisk vil ca. 100 norske lokomotivførere gå en mager jul i møte og stå uten jobb når vi skriver 1.1.2018. Flesteparten av disse er nyutdannede fra Norsk Jernbaneskole. Årsakene til denne overtalligheten er sammensatt, men mye kan tilskrives at NSB er midt oppe i ett prosjekt for effektivisere driften inn mot den skjerpede konkurransen i persontog-sektoren. «Kompass»-prosjektet til NSB har gjort at de ikke ansetter så mange lokomotivførere som det behovet de har signalisert ovenfor Norsk Jernbaneskole.

Det er dog ventet at overtalligheten skal avta noe i løpet av 2018. Men det er et alvorlig problem dersom nyutdannede fører går lenge uten å kunne få benyttet fagkunnskapene.

Les om overtalligheten på sidene til Norsk Lokomotivmannsforbund:

http://www.lokmann.no/2017/07/03/lokomotivforere-utdannes-til-arbeidsloshet/

I Sverige derimot, er behovet for lokomotivførere akutt. Sommeren 2017 har i Sverige vært preget av mange innstillinger som følge av personalmangel. SJ annonserer nå at de skal ansette 225 lokomotivførere i 2018 og 2019. Anslagene varierer noe, men enkelte mener det totale behovet hos «söta bror»  vil ligge på opp imot 350 nye lokomotivførere hvert år i lang tid fremover.

Les om ansettelsene i SJ her:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20171020/6961/sj-nyanstaller-500-lokforare-och-tagvardar

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/2Q7My/sj-soker-200-som-vill-bli-lokforare

Mange svenske lokomotivfører kjører i dag for norske selskap. Dette kommer naturligvis i ett spesielt lys, når man i Norge har overtallighet og tilsvarende manko i Sverige. Men denne ubalansen er vanskelig å råde bot på, så lenge lønnsnivået for lokomotivførere i Sverige ligger ca 25 % under det norske.

I Sverige er det 31 virksomheter som har godkjennelse av Transportstyrelsen til å bedrive grunnutdanning av lokomotivførere. I tillegg til Trafikverkets egen skole i Ängelholm, driver bl.a. TCC og Protrain grunnutdannelse på flere steder i Sverige.

Les om TCC her:

http://www.tcc.se/

Les om Protrain her:

http://www.protrain.se/

 

NSB Gjøvikbanen skriver serviceavtale med Stadler

Foto: Stadler

NSB Gjøvikbanen skriver servicekontrakt med Stadler om førstelinjevedlikehold av 10 Flirtsett, etter at sistnevnte leverte det beste tilbudet i anbudskonkurransen som akkurat er avsluttet.

Stadler vant anbudet etter å ha gitt tilbud med ett serviceopplegg etter modell av det man bruker på Flirt-settene til MTR Express i Stockholm.

Det kan også nevnes at Stadler har kontrakt på alt vedlikehold og service på Bybanens vogner i Bergen.

Stadler vil bygge ut servicepunkt i Lodalen. Kontrakten med NSB Gjøvikbanen løper fra 1. januar 2018.

Les mer om saken her:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20171027/6989/stadler-vinner-forsta-servicekontraktet-flirt-tag-i-norge

Hector Rail i hardt vær

Hector Rail har hatt besøk av Statens Jernbanetilsyn.

Selskapet mottok i går følgende brev fra SJT: «Utkast til tilsynsrapport – pålegg om tiltak og varsel om tilbakekall av sikkerhetssertifikat del B» 

Headingen kjenner vi igjen fra blant annet tilsyn hos Cargolink og TX Logistik høsten 2015, og Tågab nå nylig.

Deler av korrespondansen mellom SJT og Hector Rail er i denne saken unntatt offentlighet. Men at saken er alvorlig, er det liten tvil om. Hector Rail, som ble etablert i 2005, har de siste årene ekspandert mye, og nærmer seg i dag samme omsetning som f.eks CargoNet.

Les den delen av «utkast til tilsynsrapport» som er offentlig tilgjengelig her;

Utdrag fra utkast til Tilsynsrapport

Fristen for å lukke de alvorligste avvikene er allerede den 17.november.

Som en liten kuriositet, kan det nevnes at vedkommende som er sikkerhetsansvarlig for den norske virksomheten hos Hector Rail, tidligere var seniorrådgiver hos nettopp Statens Jernbanetilsyn. Så man skulle jo tro at vedkommende skulle være godt orientert om hvilke krav som stilles til en jernbanevirksomhet i Norge.

Green Cargo med ny pendel mellom Alnabru og Sundland

 

Tidligere i år forsøkte CargoNet å dra i gang en pendel med sjøcontainere mellom Alnabru og Sundland. (Furuholmen) Forsøket ble stanset etter noen få tog, pga høye terminalkostnader og lite belegg.

Nå er sidesporet på Holmen bygget om, slik at ankomsten til Furuholmen er noe forenklet.

Det ser nå ut som Green Cargo starter med å kjøre sine tog Gt 4832 og 4833 fra og med 31.oktober. Togene ligger inne i ruteboka for R17, men har vært innstilt frem til nå.

Togene skal foreløpig gå tirsdag og fredag. Maersk blir etter alt å dømme hovedkunden i første omgang.

Gt 4833 vil ha avgang fra Alnabru kl. 0551 og ankomst Sundland kl. 0646. Returen med Gt 4832 går fra Sundland kl. 1416 og ankommer Alnabru kl. 1518.

Les omtale av saken på drm24.no:

http://drm24.no/nyheter/drammen-havn-pa-skinner-1711720

Pr. nå er det bare Grenland Rail som har skiftekapasitet i Drammen, men Green Cargo skal etter sigende besørge skiftingen mellom Sundland og Holmen selv.

Oppdatering på fredag: Green Cargo har gjort avtale med Grenland Rail om skifting på Gt 4832 og 4833 i Drammen.

Les om CargoNets oppstart-forsøk her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/04/28/forste-containertog-til-holmen-sidespor/

Les mer om Maersk her:

https://maersk.com/

CargoNet har mistet ei stridsvogn

 

Foto: adressa.no

Et Cargonet-tog (Gt 8702) med militært utstyr til Rena, mistet i kveld ved 20-tiden ei stridsvogn (en berge-panser), rett før man skulle passere Skansen inne på Trondheim st. Stridsvogna veier ca 43 tonn.

Ei berge-panservogn er rigget for å kunne bistå andre stridsvogner med problemer, og er bygget på ett Lepoard 1-chassi.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Les hele saken på Adressa.no:

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/10/26/Stridsvogn-falt-av-tog-ved-Skansen-15511542.ece

Link til trafikkmeldinger fra BaneNor:

http://www.banenor.no/Nyheter/trafikkmeldinger/

 

Trainpool har søkt konkursbeskyttelse

 

Det svenske bemanningsforetaket Trainpool har søkt Tingsrätten om konkursbeskyttelse, eller rekonstruksjon som man kaller det i Sverige.

Trainpool leier blant ut lokomotivførere til selskap som Hectorrail, CFL Cargo og Transdev.

I Norge har man ikke denne juridiske muligheten, men i Sverige er det mulig å søke konkursbeskyttelse. Dersom dette innvilges, oppnevner Retten en Rekonstruktør som skal undersøke om selskapet kan reddes fra konkurs. Når ett selskap er under rekonstruksjon, betales blant annet lønn til ansatte av den svenske staten, via Länsstyrelsen

Dersom rekonstruksjon ikke innvilges, eller en innvilget rekonstruksjon ikke fører frem, slås selskapet konkurs.

I Norge har vi foreløpig i liten grad sett at bemanningsselskap retter sitt fokus på sikkerhetsrelatert personale i jernbanesektoren. Etter alt å dømme vil det dog komme for full kraft i forbindelse med utviklingen i persontrafikk-segmentet.

Utfordringene står i kø: avlønning, pensjon, ansvarsforhold ect.

Les mer om hva rekonstruksjon innebærer:

https://no.wikipedia.org/wiki/Rekonstruksjon

Les mer om saken på den svenske bloggen «I huvudet på en lokförare»:

https://lokforaren.wordpress.com/2017/10/21/trainpool-ar-under-rekonstruktion/

Les om Trainpool her:

https://trainpool.se/

Green Cargo med overskudd i 3. kvartal

Både Green Cargo og CargoNet sliter med å etablere varig overskudd på sine virksomheter. Begge selskap gikk med minus i 2016.

Green Cargo melder nå om forbedringer i resultatet for 2017, og kan godskrive ett lite overskudd i 3. kvartal.

Green Cargo skriver videre i sin kvartalsrapport, at den norske delen fortsatt sliter med underskudd. Man understreker at fokus i fortsettelsen vil være å effektivisere terminalbehandlingen både på Alnabru og ellers.

Under følger utdrag fra pressemeldingen til Green Cargo torsdag formiddag: (Tallet i parentes er resultat fra samme periode i 2016)

«Perioden juli–september 2017

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 043 MSEK (1 004)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 16 MSEK (-35).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (-45).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 139 MSEK (103)»

Les hele pressemeldingen her:

http://mynewsdesk.greencargo.com/pressreleases/hoeg-volym-och-god-kostnadskontroll-genererar-en-kraftig-resultatfoerbaettring-2231357

Hele kvartalsrapporten kan lastes ned her:

Delårsrapport_Gren_Cargo_Q3_2017

Lokomotivførerutdanningen i Norge reduseres til 12 måneder

Da er det altså ett faktum: lokomotivførerutdannelsen i Norge reduseres til 12 måneder. Dette harmonerer naturligvis med utdanningene hos våre nærmeste naboland.

I lys av de siste par årenes diskusjoner og hendelser, er det vanskelig å vite om man skal le eller grine.

Det vel kanskje ikke så rart om noen opplever ett snev av «blåmandag» når man leser hva Norsk Jernbaneskole skriver på sine nettsider.

Man har i praksis tatt bort den delen av utdanningen som inneholdt «forberedende typekurs» på en rekke kjøretøyer som kun var knyttet til en operatør.

Følgende kan man nå lese på Norsk Jernbaneskole sine nettsider:

«Norsk jernbaneskole har fått NOKUT-godkjenning for ny lokomotivførerutdanning. Utdanningen er redusert fra 1,5 år til 1 år. Utdanningen gir 60 fagskolepoeng.»

Utdrag fra sakkyndig vurdering av utdanningen:

«Norsk jernbaneskole presenterer her en helhetlig og solid plan for lokførerutdanningen. Skolen har gjort en god jobb med å omsette kravene i førerforskriften til relevante og forståelige læringsutbyttebeskrivelser som kommuniserer godt. Praksis utgjør en stor del av utdanningen, og andelen praksis er større enn i dagens utdanning. Dette mener vi gjør at læringsutbyttet ivaretas på en god måte, selv om utdanningen får kortere varighet. Skolen har kuttet i utdanningen på en hensiktsmessig måte, særlig ved å konsentrere opplæringen om de mest utbredte kjøretøyene. Sverige og Danmark organiserer nå lokomotivførerutdanningen på tilsvarende måte som Norsk jernbaneskole».»

Les om saken på jernbaneskolen.no:

https://jernbaneskolen.no/min-hovedside/nyheter/?&displayitem=148&module=news

Les også om Nokut og godkjenning av fagskoler:

http://www.nokut.no/no/Fagskoler/Kvalitetssikring-og–utvikling/Godkjenning-av-fagskoletilbud/