Ny leder for lokomotivførerne i CargoNet

     

Jørgen Sundt er tilsatt som ny leder for CargoNets lokomotivførere på Nyland.

Sundt har svært allsidige erfaring som lokomotivfører (lok.leder) både fra Flytoget, NSB og CargoNet. Han har også fartstid som seniorrådgiver i Statens Jernbanetilsyn.

Foruten arbeidsplassen i ulike jernbanerelaterte foretak, er han en ivrig samfunnsdebattant. Fokus ligger naturlig nok på samferdsel. Sundt har også hatt ulike verv i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Les noen av hans innlegg her;

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/lokomotivf%C3%B8rere-i-streik-1.783685

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/gods-fra-bane-til-vei-jernbaneverket-p%C3%A5-ville-veier-1.441641

https://www.budstikka.no/j%C3%B8rgen-a.-sundt

http://www.klassekampen.no/article/20150528/ARTICLE/150529834

Les annen omtale av Jørgen Sundt her;

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2012/Gods-fra-Oslo-til-Goteborg-40-kmt/

https://frifagbevegelse.no/nattarbeider-i-en-guttedrom-6.158.10962.98335bf37f

 

 

Reklamer

Utdanningstakten i Sverige bremses kraftig opp

      

Selv om det for øyeblikket er akutt mangel på lokomotivførere i Sverige, ser det ut som tempoet i utdanningene nå bremses opp.

I Sverige er det 29 jernbaneforetak som har godkjenning fra Transportstyrelsen til å utdanne lokomotivførere. (Se oversikt lenger ned på siden) I Sverige er selve lisensen til å drive jernbanevirksomhet og lisensen til å drive utdannelse av lokomotivførere skilt ut i 2 ulike tillatelser.

I tillegg til at selskapene kan drive utdanning for egen regning, kan man også søke økonomisk støtte gjennom det svenske yrkeshøgskole-systemet. Da betaler Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) alle kostnader i tilknyttning til utdanningen. Studentene søker plass på aktuell lokomotivførerutdanning gjennom det normale søknadsystemet for yrkeshøgskolen, og jernbanefortaket som har fått innvilget støtte, står for den praktiske gjennomføringen.

Av totalt 14 søknader om utdanningsstøtte for 2019, har nå MYH avslått hele 11 stykker. Dette vil naturligvis få dramatiske konsekvenser for antallet utdannede lokomotivfører. De 2 største utdanningsinstitusjonene TCC og Protrain, har begge fått avslag på en rekke utdanninger. Antallet studieplasser går ned fra 500 til 185 i 2019. Dersom dette vedvarer vil det naturligvis også bli vanskelig å holde på den kompetansen som er bygget opp rundt de ulike utdanningsentrene.

Noen selskap vil nok bli presset av mangelen på førere, til å gjennomføre egenfinansierte utdanninger, med aspiranter man ansetter.

Boden er en av de få stedene som har fått innvilget støtte til utdanning ifm tildelingen i 2018:

http://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/boden-far-utbilda-annu-fler-lokforare-nm4754111.aspx

På følgende linker kan man lese om lokomotivførerutdanningen i Sverige:

http://www.lokforarskolan.se/utbildningen/

http://www.lokforarutbildning.se/

Følgende foretak kan bedrive utdanning av lokomotivfører i Sverige:

Negativ resultatutvikling for Green Cargo Norge

Green Cargo melder i dag om forbedringer i resultatene for 4. kvartal 2017. Men når det er sagt; selskapet tjener fortsatt ikke penger. Det meldes om en minus på 21 millioner i 4. kvartal, mens underskuddet for hele 2017 ser ut til å ende på 78 millioner SEK.

Selv om man ser lysere på utviklingen, er man i Green Cargos ledelse likevel stadig bekymret over den negative utviklingen i det norske datterselskapet.

I sitt bokslutskommunike for 4. kvartal, oppsummerer de også tallene for hele 2017;

«Perioden januari–december 2017

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 4 337 MSEK (4 208)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 MSEK (-78)
  • Koncernens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -32 MSEK (-220)
  • Green Cargo beslutar att lämna det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia och redovisar den delen av verksamheten som avvecklad verksamhet. Koncernens resultat från avvecklade verksamheter uppgick till -73 MSEK (-5)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 748 MSEK (862)

Green Cargo fortsätter att förbättra sitt resultat genom ett bra tempo i effektiviseringsarbetet och stabil efterfrågan på sina tjänster. För helåret 2017 har företaget tecknat nya transportavtal för nästan 750 MSEK.

– Green Cargo har blivit en organisation som agerar närmare kunderna och som snabbare kan genomföra förändringar. Under flera år har vi fokuserat på att höja vår kvalitet samtidigt som vi minskat våra kostnader, men vi har inte gått i mål. Vi ska öka vår lönsamhet ytterligare för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Dotterbolaget i Norge redovisar resultatförsämringar och utvecklingen är fortsatt bekymmersam. Ett stort antal aktiviteter har initierats för att nå lönsamhet med målet att skapa en ekonomisk hållbar verksamhet. Även i Danmark satsar Green Cargo på ökad effektivitet och bättre kundlösningar genom beslutet att lämna det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia.»

Les hele pressemeldingen fra Green Cargo her:

http://www.mynewsdesk.com/se/greencargo/pressreleases/bokslutskommunike-q4-2017-positivt-resultat-genom-bra-kostnadskontroll-och-stabila-volymer-2409385?utm_campaign=send_list

Her kan hele rapporten for 4.kvartal lastes ned:

Bokslutskommuniké Q4 2017

 

Lokomotivfører hardt skadet

Foto: Aftonbladet

Et godstog tilhørende Green Cargo kjørte i dag morges inn i en tømmerbil i Västmanland. Lokomotivføreren hoppet ut før det smalt, men ble kjørt til sykehus med det som ble definert som ukjente skader. Senere har den svenske Polisen meldt at lokomotivføreren er hardt skadet, og opereres ved sykehuset i Västerås.

Les hele saken på Aftonbladet.no:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KvzvRG/krock-mellan-godstag-och-timmerbil

Les pressemelding fra Green Cargo:

http://greencargo.com/sv/boka-transport/trafikinformation/tag-i-krock/

Se videoklipp fra ulykken på SVT:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/godstag-och-timmerbil-har-krockat

Under følger noen flere bilder fra SVT og Sala Allehanda:

 

 

 

 

Hector Rail ruller videre

Hector Rail har jobbet intenst med å tette avvikene som Statens Jernbanetilsyn har avdekket hos jernbaneforetaket.

Det kan nå synes som Hector Rail har kommet seg forbi de største hindringene. Nettsiden  mtlogistikk.no omtaler nå saken. Nettsiden skriver blant annet:

«Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens Jernbanetilsyn forteller til Transport Inside at det ble gjennomført en revisjon hos Hector Rail for å avklare om virksomheten følger jernbanelovgivningen.

Avvikene fra jernbanelovgivningen ble beskrevet i tilsynsrapport 15. november 2017. Hector Rail fikk frister til å rette avvikene.

– Disse fristene har Hector Rail overholdt. Hector har også gitt tilfredsstillende svar på de mest alvorlige forholdene og tilsynet har derfor så langt ikke funnet grunn til å tilbakekalle sikkerhetssertifikat del B, sier Reiersøl-Johnsen som understreker at Statens Jernbanetilsyn ønsker å gjøre en grundig juridisk og faglig kvalitetssikring.

– Den siste redegjørelsen fra Hector Rail ble sendt 14. januar. Statens Jernbanetilsyn vil gi Hector Rail tilbakemelding så fort som mulig og senest innen 14. februar 2018, forteller Reiersøl-Johnsen.»

Les hele saken;

http://www.mtlogistikk.no/artikler/hector-rail-truet-i-norge/426804

Les om avvikene hos Hector Rail her;

https://railway2016.wordpress.com/2017/10/31/hectorrail-i-hardt-vaer/

https://railway2016.wordpress.com/2017/11/16/skjebnetid-for-hector-rail/

 

 

TX Logistik tilbake med egen lisens i Sverige

   

Som de fleste husker, mistet TX Logistik AB sin hovedlisens i Sverige høsten 2015. Dermed falt også B-lisensen selskapet hadde i henholdsvis Norge og Danmark. I Norge var selskapet tungt inne i både flis- og tømmertransport, da lisensen falt.

Selskapet har dog klart å holde seg flytende gjennom samarbeid med andre operatører. Blant annet CFL Cargo.

Nå har selskapet igjen fått innvilget lisens i Sverige. Man kan nå lese følgende i Transportstyrelsens oversikt over jernbaneforetak med lisens i Sverige:

Mirko Pahl, CEO i TX Logistik AG, sier til svenske Åkeritidningen at planen er å være tilbake på danske spor i 2. kvartal 2018. Retur til Norge er planlagt til 3. kvartal 2018.

TX Logistik AB er datterselskap til tyske TX Logistik AG, som i sin tur har italienske eiere. Det er all grunn til å anta at eierne vil følge nøye med hva som skjer i Sverige denne gangen. Ingen tvil om at TX Logistik vil bli en mektig konkurrent også for alle som bedriver godstrafikk på jernbane her til lands.

Les mer om saken i svenske Åkeritidningen:

http://www.akeritidning.se/svensk-akeritidning/nyheter/2018/01/18/tx-logistik-ater-pa-sparet-i-sverige

Les mer om TX Logistik på dere hjemmeside:

http://www.txlogistik.eu/

 

Saga Rail skal konkurrere med SJ

 

Stadig noen friske innslag hos broderfolket i øst….

Det nyetablerte jernbaneselskapet Saga Rail AB annonserer nå at de ønsker å ta opp kampen med SJ på strekningen Stockholm – Linköping. Foreløpig planlegger de å kjøre «ukeslutt»-tog.

Som det fremgår av bildene, er designet på de gamle X10 – togsettene også av det litt mer eksotiske slaget……….

Les mer om saken:

http://www.jarnvagsnyheter.se/20180117/7258/saga-rail-vill-ta-andelar-av-sj-pa-strackan-stockholm-linkoping

Sjekk ut hjemmesiden til det nye selskapet:

https://www.sagarail.se/

Det er foreløpig litt uklart hvordan det blant annet forholder seg med lisens og slike ting. Så langt ligger det ikke noe ute på Transportstyrelsens sider. Nå kan naturligvis selskapet ha inngått en avtale med andre selskap som har lisens til å drive persontrafikk. Hector Rail er vel kanskje ikke ett dårlig tips…..

https://jarnvagsfordon-etjanster-jv.transportstyrelsen.se/ExternaTjanster.wp/Tillstand/CurrentRailway

 

Bråstopp for Follobane-prosjektet?

Flere av underentreprenørene ved Follobane-prosjektet sliter igjen med å få oppgjør fra den italienske hovedentreprenøren Condotte. Fra Italia meldes det nå om at Condotte er på konkursens rand.

Også sommeren 2017 kom det meldinger om manglende betaling til underentreprenørene ved Follobane-prosjektet. Den gangen fikk Condotte ordnet opp i tolvte time.

Det meldes nå om at Bane NOR skal i krisemøte i Roma, i løpet av dagen.

Ett utdrag fra dagens lederartikkel på bygg.no:

«EPC Civil Oslo S har på flere måter vært en utfordrende parsell for Bane NOR på Follobaneprosjektet. Først avlyste Bane NOR (da Jernbaneverket) tilbudskonkurransen om Follobanens innføring til Oslo S på grunn av manglende konkurranse – noe som vakte sterke reaksjoner fra konstellasjonen Skanska Norge AS og Ed. Zublin (Tyskland), som sto igjen som eneste tilbyder. Deretter ble jobben lyst ut på ny, og Condotte ble foretrukket som kontraktspart. Deretter valgte Skanska å gå til retten ettersom de mente at Bane NOR skulle avvist Condottes tilbud på Oslo S-parsellen. Skanska vant frem med kravet om positiv kontraktsinteresse, og ble i Oslo tingrett tilkjent 305 millioner kroner samt saksomkostninger på i underkant av 1,6 millioner kroner. Senere anket Bane NOR denne dommen til Borgarting lagmannsrett – hvor saken ennå ikke er behandlet. Deretter kom Condottes betalingsproblemer som medførte stopp i deler av arbeidet i fjor sommer – og nå står entreprenøren altså på ny foran store økonomiske utfordringer. Siste del av historien i denne saken er ikke sagt. De nærmeste dagene, eventuelt ukene, vil bli avgjørende for de to parsellenes fremdrift.»

Historien gjentar seg….. De fleste av oss har veiprosjektene på Sørlandet og E6 langs Mjøsa, friskt i minne.

Les mer om saken på E24.no og bygg.no:

https://e24.no/naeringsliv/follobane-entreprenoer-trues-av-konkurs/24228919

http://www.bygg.no/article/1339476

 

Taraldsvik Maskin ønsker å kjøre persontog på Ofotbanen

 

Foto: fremover.no

Entreprenørselskapet Taraldsvik Maskin i Narvik ønsker å kjøre chartertog på Ofotbanen. Selskapet som hadde ett økonomisk tungt år i 2016, har snudd den negative trenden og satser nå frisk fremover i 2018. Taraldsvik har de senere årene satset tungt på vedlikehold av infrastruktur i jernbanesektoren.

Selv om dette må sies å ligge noe på siden av hva selskapet ellers driver med, pusler de nå altså med tanken på å kjøre persontog på Ofotbanen. Om dette lar seg realisere, gjenstår naturligvis å se.

Taraldsvik Maskin har søkt Statens Jernbanetilsyn om dispensasjon fra Togframføringsforskriften. I søknaden heter det blant annet:

«Taraldsvik Maskin AS (TM) søker med dette om dispensasjon fra Togfremføringsforskriftens §6.3.1 om
ombordansvarlig i tillegg til fører. TM ønsker å fremføre enmannsbetjente tog på strekningen Narvik –
Riksgrensen – Narvik.

TM ønsker å kunne fremføre toget med fører som ombordansvarlig med en vogn åpen. Ved fremføring av
motorvogn type BM 69 skal kun en av tre vogner være åpne når fører er ombordansvarlig uten opplært
Togguide.

Ved fremføring av motorvognsett av type BM 69 der alle vognene er åpne skal det være opplært Togguide
om bord. Fører vil i begge tilfeller ivareta pliktene som tillegger Ombordansvarlig.

Det søkes om dispensasjon fra kravet i Togfremføringsforskriftens §6.3 ved fremføring med diesel
motorvogn type Y1 samt ved fremføring av elektrisk motorvogn type BM 69G. Ved fremføring av
elektrisk motorvogn type BM 69G skal kun 1 vogn (nærmest fører) være åpen for passasjerer når toget
ikke er betjent med Togguide.»

Det blir svært interessant å se hvordan Statens Jernbanetilsyn ser på muligheten for enmannsbetjente tog. Flere av selskapene som jobber med anbud på de utlyste jernbanepakkene, ønsker også en avklaring på hvorvidt det kan åpnes for at fører også kan tjenestegjøre som ombordansvarlig. Selv om man f.eks i Sverige har denne muligheten, tillater ikke den norske Togframføringsforskriften noe slikt pr. i dag. Åpner man for at det kan fremføres tog med lokomotivfører som ombordansvarlig, vil dette naturligvis ha en økonomisk side for operatørene. Skulle Taraldsvik få innvilget dispensasjon fra Togframføringsforskriften, vil dette kunne bane vei for andre aktører. NSB hadde «før i verden», en bestemmelse som tillot lokomotivfører å være togfører i persontog, dersom toget ble fremført med motorvognsett og bare en vogn var åpen. (ref NSB trykk 401, § 164.2 og trykk 405.1) Dispensasjonssøknaden fra Taraldsvik Maskin innholder klare momenter fra disse gamle bestemmelsene hos NSB.

Les mer om Taraldsvik Maskin på deres hjemmeside:

http://www.taraldsvik.no/

Sjekk ut regnskapene for selskapet her:

https://www.proff.no/selskap/taraldsvik-maskin-as/narvik/maskinentrepren%C3%B8rer/PN4831176I1332/

Last ned Togframføringsforsrkiften her:

Togframføringsforskriften

 

Green Cargo tar i bruk Traxx AC 3/ BR 187 i Norge

 

Foto: 187.400 og 401 i Fjellstallen

Green Cargo Norge har nå startet kursing av lokomotivpersonalet på «last mile»- lokomotivet Traxx AC 3/ BR 187.

Selskapet har nå mottatt følgende enheter fra Railpool for bruk i Norge: 187.401 – 404.

Les mer om testing av lokomotivtypene her:

https://railway2016.wordpress.com/2017/03/31/testingen-av-br-187-traxx-ac-3-skrider-frem/

https://railway2016.wordpress.com/2017/02/27/provekjoringen-av-traxx-ac-3-br-187-starter-i-uke-10/

Førerhåndbok for Traxx AC3/ BR 187 kan lastes ned her:

Førerhåndbok Traxx AC3/ BR 187