Railcare T skal kjøre malm til Narvik

 

Railcare sendte i dag ut pressemelding om at de har skrevet femårskontrakt med gruveselskapet Kaunis Iron, som skal starte drift av den gamle Northland-gruva i Pajala.

Det er planlagt start i tredje kvartal 2018. Det skal kjøres 2 tog per døgn, 7 dagar i uken, mellom  Pitkäjärvi og Narvik.

Det antas at Grenland Rail er samarbeidspartner på norsk side.

Les pressemeldingen fra Railcare her;

http://www.railcare.se/pressmeddelande/railcare-tecknar-ett-5-arskontrakt-vart-360-msek-med-kaunis-iron-for-transport-av-jarnmalm/

Les mer om oppstarten her;

https://railway2016.wordpress.com/2017/09/19/nytt-liv-for-northland-gruva-i-pajala/

Les mer om gruveselskapet Kaunis Iron:

https://www.kaunisiron.se

 

Reklamer

Mikkelsen Kran løfter for Grenland Rail


Mikkelsen Kran bistod torsdag formiddag Grenland Rail i forbindelse med hjulbytte på 6448. Operasjonen fant sted på «Oljesporet» i Nybyen, Drammen.

De 4 øverste bildene er tatt av Mikkelsen Kran.

Under ser man løfting av 6446 på spor 18, Norsenga, dagen etter. (Fredag 9.mars) 6446 fikk påsatt akslene fra 6448.

 

Anbud lønnsomt for jernbaneselskapene

 

Svenske Transportstyrelsen gir hvert år ut en rapport som forteller litt om utviklingen av transportmarkedet for vei- og jernbane i vårt naboland. Rapporten inneholder diverse statistikk rundt den økonomiske utviklingen.  Transportstyrelsen kan til dels sammenlignes med norske Statens Jernbanetilsyn. (Transportstyrelsen har mye større virkeflate, men ivaretar samme tilsynsfunksjon for blant annet jernbane, som SJT)

Når man nå skal inn i en tid med mye diskusjon rundt anbud ifm persontrafikken her til lands, kan det være verdt å kikke litt i denne rapporten. (hele rapporten kan lastes ned i egen link lenger ned på siden)

Nå er det slik at overskriften forteller bare halve sannheten. Det som slås fast i rapporten er at anbud (upphandling på svensk), er mer lønnsomt for jernbaneselskapene enn trafikk som utelukkende er tuftet på kommersielt grunnlag.

Rapporten slår blant annet fast:

«För järnvägsföretagen är den upphandlade trafiken mest lönsam. Företag som enbart bedriver upphandlad trafik har en genomsnittlig rörelsemarginal på åtta procent medan företag som bara bedriver kommersiell trafik har en genomsnittlig rörelsemarginal på två procent.»

Følgende uttalelse fra Transportstyrelsen kan det også være vært å merke seg;

«Nästan all regional kollektivtrafik i landet är upphandlad. Men flera kollektivtrafikmyndigheter överväger att ta över trafiken i egen regi för att få mer kontroll över trafiken. Forskning på området visar att det är mer lönsamt och blir billigare att upphandla trafiken. Skälen till att vilja bedriva trafiken i egen regi är andra än att uppnå kostnadseffektivitet.»

Les hele pressemeldingen fra Transportstyrelsen her;

http://www.mynewsdesk.com/se/transportstyrelsen/pressreleases/upphandlad-persontrafik-loensam-foer-taagbolagen-2434953

Last ned hele rapporten her:

Transportmarkedet 2017 i tall

Schenker krever millionerstatning fra CargoNet

 

CargoNet har hatt store problemer på sine tog mellom Alnabru og Narvik. Blant annet mange hjulskader har medført store forsinkelser og utsett av vogner. Det har vært en usedvanlig hard vinter, med brutalt dårlig beredskap fra både svenske og norske infrastrukturforvaltere. Men Adm.dir. i CargoNet, Erik Røhne, tar også selvkritikk både for dårlig planlegging og dårlige forberedelser.

Både Bring og Schenker retter nå hard kritikk mot jernbaneselskapet. Spesielt Schenker er svært hardt rammet på strekningen mellom Alnabru og Narvik.  Schenker har eget tog på strekningen, med CargoNet som leverandør av trekkraft. Selskapet overtok oppdraget etter Green Cargo den 3. januar 2017.

Nettstedet mtlogistikk.no skriver blant annet følgende i kveld;

«Det 100 prosent NSB-eide jernbaneselskapet har 35–40 prosent av sine godsvogner ute av drift. Innstillinger og forsinkelser gir rasende kunder, som Schenker, og som nå varsler erstatningskrav.

– Vi har hatt problemer før. Men dette er den rene kollaps for godsfrakten på jernbane, som vi ikke har vært i nærheten av på i alle fall ti år, sier administrerende direktør Knut Eriksmoen i Schenker.»

Les hele saken her:

http://www.mtlogistikk.no/artikler/schenker-krever-millionerstatning/431972

http://www.mtlogistikk.no/artikler/cargonet-har-tatt-en-kalkulert-risiko/432180

CargoNets tog blir i midt- og nord-Sverige bemannet av lokomotivførere fra det svenske bemanningsforetaket TrainDrivers AB. Selskapet skriver på sine sider at de leverer «landets vassaste lokförare».

Les om TrainDrivers AB her:

http://traindrivers.se/om-traindrivers.shtml

Nå skal det nevnes i sakens anledning, at infrastrukturforvalter i Sverige, Trafikverket, har fått mye kjeft for dårlig vinterberedskap de siste månedene.

Også Green Cargo har hatt store problemer i midt- og nord-Sverige, med massive forsinkelser.

Les om Green Cargos kritikk av Trafikverket her:

http://mynewsdesk.greencargo.com/blog_posts/bristande-snoeroejning-kan-paaverka-saekerheten-foer-vaara-medarbetare-saa-faar-det-inte-vara-68559

Les om Schenkers tog på strekningen Alnabru – Narvik:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/02/green-cargo-mister-schenker-toget/

 

 

Norske Skog gjør avtale med Green Cargo Norge

 

Green Cargo har inngått avtale med Norske Skog om transport av tømmer til Halden.

Norske Skog har i lang tid forsøkt å øke volumet av tømmer levert på tog til anleggene i Halden og på Skogn. Green Cargo Norge ser nå altså ut til å ta på seg noe av denne kjøringen. Omfanget av avtalen er ukjent.

Første tog lastet på Norsenga Tømmerterminal (Kongsvinger) fredag ettermiddag. (2. mars)

Gt 8064 med 22 stk Lnps , ankom fredag kveld Norske Skog Saugbruks sidespor på Kasa, og losset natt til lørdag.

Green Cargo har så langt hatt problemer med å få lønnsomhet i sin norske virksomhet. At man nå har inngått en avtale med Norske Skog, kan være ett tegn på at man vil forsøke nye veier for å redusere underskuddet.

Les om Norsenga Tømmerterminal her:

http://www.banenor.no/Om-oss/Jernbanemagasinet-arkiv/Nyheter/juni-2016/kongsvinger-elsker-gods/

Les om Norske Skog Saugbrugs AS her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Norske_Skog_Saugbrugs

 

 

Tung start for Saga Rail

  

Saga Rails Tåg 20209 klar for avgang fra Stockholm C, fredag 2.mars 2018 

Saga Rail startet sist uke opp med sine «ukeslutt»-tog mellom Stockholm og Linköping.

Det nystiftede selskapet kjører Stockholm – Linköping – Stockholm på fredag og søndag, med avgang fra Stockholm C henholdsvis kl. 13.08 (fre) og kl. 14.40 (søn).

Saga Rail opplyste sist uke på sine nettsider at de første helgen hadde hatt tilsammen 200 reisende. I dag hadde dog avgangen kl. 13.08, uoffisielt bare 18 reisende.

Med priser som ligger godt under halve av hva SJ tar på samme strekning, bør man nok håpe på bedre belegg om dette skal bære seg økonomisk. Nå sies det riktig nok at personalet jobber på dugnad, men likevel. Kan være at antallet reisende øker, når tilbudet blir bedre kjent. Men spørsmålet er om togsettene er så godt egnet for denne typen kjøring.

Togene kjøres med gamle X10-sett fra pendeltogs-trafikken rundt Stockholm. Disse hadde opprinnelig ikke toalett, men er nå «oppgradert». Den gamle lokaltog-innredning er dog beholdt.

Det kan også nevnes at NSB leide inn X10 til bruk på Flåmsbanen tidlig på 90-tallet.

Les mer om X10-settene her:

http://www.jarnvag.net/vagnguide/x10

Les mer om Saga Rail her:

https://www.sagarail.se/

https://railway2016.wordpress.com/?s=Saga+rail

Under følger noen bilder av X10, tatt av Markus Tellerup:

 

Kampen om Sørlandsbanen

  

Torsdag formiddag (1.mars) var det siste frist for å levere inn anbud på Sørlandsbanen. (Trafikkpakke 1 SØR)

Jernbanedirektoratet vil foreløpig ikke offentliggjøre hvilke selskap som har levert inn anbud. Følgende er dog klart torsdag formiddag:

Flytoget AS har valgt å hoppe av konkurransen. Derimot har NSB, SJ, MTR og Arriva levert inn anbud. Forløpig er det ikke kjent hva som er status for de 3 øvrige selskapene som er pre-kvalifisert.

Mens NSB og SJ er kjent for de fleste i Norge, er MTR og Arriva fremmede fugler her på berget.

Les om hvorfor Flytoget har valgt å hoppe av på E24:

https://e24.no/naeringsliv/jernbanen/flytoget-droppet-kampen-om-soerlandsbanen/24273761

Les mer om de 8 selskapene som er pre-kvalifisert for å delta i anbudskonkurransene i Norge:

https://railway2016.wordpress.com/2017/01/19/8-selskap-er-na-pre-kvalifisert/

Les om saken på nettsidene til Jernbanedirektoratet:

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/stor-interesse-for-a-drifte-togene-i-sor/

Fagbevegelsen er naturligvis også opptatt av anbudskonkurransen:

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/mange-vil-konkurrere-med-nsb-om-anbudet-pa-sorlandsbanen-6.158.532741.e8de04d527

Les mer om MTR’s vekst i Sverige:

https://railway2016.wordpress.com/2016/11/18/11-desember-tar-mtr-over-pendeltagen-i-stockholm/

https://railway2016.wordpress.com/2016/02/05/mass-transit-railway-mtr-onsker-a-kjore-tog-i-norge/

 

 

Ingen streik i BaneNOR

 

Etter å ha meklet nær 17 timer på overtid, ble både LO Stat (Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund) og Delta til slutt enige med BaneNOR, om en ny tariffavtale.

Alt annet ville vært en katastrofe for jernbanesektoren. At BaneNOR har trenert denne saken så lenge, har medførte ett massivt omdømmetap for ledelsen i selskapet. Undersøkelser viser nå at over halvparten av de ansatte har mistet tilliten til egen ledelse.

Ved overgangen fra Jernbaneverket til BaneNOR den 1.januar 2017 ble det gitt forsikringer om at tariffavtalene skulle videreføres. Men det skulle altså ta 14 måneder med usikkerhet for de ansatte, før man omsider kom til en løsning.

Les BaneNOR sine kommentarer til løsningen her:

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2018/enighet-om-ny-tariffavtale-for-ansatte-i-bane-nor/

Les pressemelding fra NLF om saken:

http://www.lokmann.no/2018/02/27/losning-i-bane-nor/

Løsningen omtales også på frifagbevegelse.no:

https://frifagbevegelse.no/aktuell/det-blir-ikke-streik-i-jernbanen-lo-stat-kom-til-enighet-med-bane-nor-6.158.531895.0ee91d2119

 

 

Hodeløst lederskap


 

I morgen er det skjebnedag for Bane NOR.

Selskapet er i ferd med å kaste samfunnet ut i en potensielt svært kostbar konflikt. Både millioner og troverdighet står på spill.

Siden etableringen den 1. januar 2017, har selskapet og de tillitsvalgte avviklet ett utall møter. Likevel har man ikke kunnet kommet til noen løsning rundt tariffavtale. Tilgjengelig informasjon tilsier ikke at kravene fra de ansatte skulle være spesielt urimelige. Ønsket fra de ansatte er kort oppsummert å kunne beholde verdien i tariffavtalen med JBV. Man bør kunne forvente en akseptabel tariffavtale i ett statseid selskap når vi skriver 2018.

Uten sammenligning forøvrig, så opererer US Navy Seals med følgende fundament da de utdanner sine ledere: «Det finnes ingenting som heter dårlige team, bare dårlige ledere». Dette er naturligvis satt på spissen, men sier mye om hvilken vekt som legges på godt lederskap.

Dersom Bane NOR ikke makter å bidra til en akseptabel løsning for sine ansatte i meklingen den 26.februar, er en ny jernbanestreik ett faktum. Man vil nok ikke merke det så mye de første dagene, men Bane NOR består av svært mye nøkkelpersonale for drift av jernbaneinfrastrukturen. Det vil ikke være å ta for hardt i, om man spår full stans på flere jernbanestrekninger innen uken er omme.

En streik nå, vil nærme seg en skandale av dimensjoner. Man klarer altså ikke å finne en løsning etter snart 15 måneder med forhandlinger, og risikerer å ende opp med en streik som vil koste samfunnet ett ukjent antall millioner. Det vil ikke være urimelig å hevde at Bane NOR oppviser hodeløst lederskap. Selskapet har ett svært viktig samfunnsoppdrag, og må ha en ledelse som klarer å aksle dette ansvaret.

Jernbanesektoren står foran betydelige og svært omfattende endringer i månedene og årene som ligger foran oss. Jernbanens troverdighet som transportmiddel for gods og mennesker står på spill. Når vi nå snart har lagt bak oss en vinter, hvor Bane NORs vinterberedskap har vært så dårlig at den må defineres som brutalt ødeleggende for jernbaneforetakenes troverdighet hos kundene, vil en streik ikke være til å bære.

Dersom ledelsen i Bane NOR ikke evner å kunne bære sitt samfunnsansvar, bør styret i selskapet begynne arbeidet med å settes sammen en ny ledelse. En ledelse som forstår at lederskap skal praktiseres fra front, en ledelse som forstår at Bane NOR er premisslegger for hele den norske jernbanesektoren.

Det kan nevnes at i tillegg til Norsk Jernbaneforbund, har også Norsk Lokomotivmannsforbund en del medlemmer i Bane NOR. (Noen, bl.a. toglederne, er organisert i YS-forbundet Delta)

Les om meklingen og den mulige streiken her:

http://www.lokmann.no/2018/02/21/mekling-og-fare-for-streik-i-bane-nor/

https://e24.no/jobb/streik/fare-for-jernbanestreik-neste-uke/24267222

https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/fortsatt-stor-avstand-mellom-partene-her-kan-bane-norstreiken-ramme-6.158.530959.9676ce1968

https://delta.no/aktuelt/ansatte-ma-kjempe-for-rettigheter-de-har-hatt-i-arevis

Bane NORs ledelse bør snarest sette seg ned å lese:

«5 Reasons Why There Are No Bad Teams, Just Bad Leaders»

Følgende link kan benyttes:

https://www.forbes.com/sites/brentgleeson/2016/06/29/5-reasons-why-there-are-no-bad-teams-just-bad-leaders/#692549856db0

 

Ny leder for lokomotivførerne i CargoNet

     

Jørgen Sundt er tilsatt som ny leder for CargoNets lokomotivførere på Nyland.

Sundt har svært allsidige erfaring som lokomotivfører (lok.leder) både fra Flytoget, NSB og CargoNet. Han har også fartstid som seniorrådgiver i Statens Jernbanetilsyn.

Foruten arbeidsplassen i ulike jernbanerelaterte foretak, er han en ivrig samfunnsdebattant. Fokus ligger naturlig nok på samferdsel. Sundt har også hatt ulike verv i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Les noen av hans innlegg her;

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/lokomotivf%C3%B8rere-i-streik-1.783685

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/gods-fra-bane-til-vei-jernbaneverket-p%C3%A5-ville-veier-1.441641

https://www.budstikka.no/j%C3%B8rgen-a.-sundt

http://www.klassekampen.no/article/20150528/ARTICLE/150529834

Les annen omtale av Jørgen Sundt her;

http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2012/Gods-fra-Oslo-til-Goteborg-40-kmt/

https://frifagbevegelse.no/nattarbeider-i-en-guttedrom-6.158.10962.98335bf37f